Dekorationsbild
Ösmo
Verksamhetsmark

Del av Vansta 3:1

Drivmedelsstation och biltvätt i Ösmo

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation i korsningen Djursnäsvägen/väg 225 vid Vansta industriområde i Ösmo. Förslaget gör det också möjligt att etablera biltvätt och lokaler för snabbmat och handel. Planen är ute på granskning den 3-20 september. Det innebär att sakägare och andra intresserade kan tycka till om planen.

Planen har varit ute på samråd och de yttranden som kommit in bemöts i en samrådshandling. De största förändringarna är:

  • justering av byggrätten så att drivmedelsstationen inte kan läggas för nära kontorsbyggnaden väster om planområdet.
  • minskning av kvartersmarkens storlek till förmån för naturmark i söder
  • uppdatering av den föreslagna dagvattenhanteringen.

Planområdet

Karta över planområdet.

Granskningshandlingar

Utredningar

Tyck till om planen

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Djursnäsvägen/väg 225 i Ösmo
Vad: nybyggnad av drivmedelsstation, biltvätt och snabbmat/handel.
Möjlig byggstart: ej fastställt.
Byggaktör: St1
Granskning: 3-20 september 2021

Planprocess

Markanvisning
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Andreas Winander Schönning

planarkitekt
08-520 682 24
andreas.winander-schonning@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?