Sök
Bil tvättas i automattvätt
Ösmo
Verksamhetsmark

Del av Vansta 3:1

Drivmedelsstation och biltvätt i Ösmo

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation i korsningen Djursnäsvägen/väg 225 vid Vansta industriområde i Ösmo. Förslaget gör det också möjligt att etablera biltvätt och kompletterande snabbmat och handel.

Kommunen söker en ny exploatör för genomförandet av detaljplaneförslaget, eftersom den tidigare aktören lämnat projektet.

Planen har genomgått både samråd och granskning. Det innebär att sakägare, myndigheter och andra intresserade har fått tycka till om planen.

Fakta

Var: Djursnäsvägen/väg 225 i Ösmo.
Vad: Nybyggnad av drivmedelsstation, med komplement.
Möjlig byggstart: 2024-2025.
Byggaktör: St1

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Fredrik Lantz

planarkitekt
08-520 688 33
fredrik.lantz@nynashamn.se

 

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: