Sök
Illustration av planerad byggnation i Nynäshamns centrum
Nynäshamn södra
Bostäder

Skonaren 4

Radhus på Sandhamn

På Sandhamn i södra delen av Nynäshamn planeras det för 75 nya bostäder i form av radhus. Den första etappen omfattar 32 bostadsrätter med en boyta på 110 kvadratmeter. Bostäderna planeras vara inflyttningsklara i början av 2024. Försäljning pågår.

Plankarta

Plankarta.

Den första etappen med 32 bostäder.

När ett förslag till ny detaljplan är ute på samråd eller granskning kan privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter så som länsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och andra som har intresse av förslaget lämna synpunkter.

Så här får du reda på när den här detaljplanen är ute på samråd eller granskning:

  • Nära grannar och andra sakägare får information via brev.
  • Information här på detaljplanens webbsida och ibland på kommunens Facebooksida.
  • Annons i Nynäshamnsposten.

Här hittar du mer information om hur du gör för att tycka till om en detaljplan.

Fakta

Var: Sandhamn i södra Nynäshamn
Vad: radhus
Boendeform: bostadsrätter
Möjlig byggstart: våren 2024
Byggaktör: Bricknova

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Kontakt

Mats Denkert

projektledare mark- och exploateringsenheten
08-520 681 96
mats.a.denkert@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: