Sök

Den nuvarande Sunnerbyskolan

Sorunda
Kommunal service

Sunnerby

Ny skola i Sunnerby

En ny skola ska byggas i Sunnerby, Sorunda, som ska ersätta Kyrkskolan och stora delar av den nuvarande Sunnerbyskolan. Den nya skolan kommer att vara i två våningar och vara utformad för att ta emot 420 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Innan projektet kan starta ska ärendet beslut i flera politiska instanser. Det slutgiltiga beslutet sker i kommunstyrelsen 18 juni 2024.

Största delen av nuvarande skolan kommer att rivas för att ge plats åt nybyggnation på cirka 4000 kvadratmeter. Byggnad A kommer dock att bevaras eftersom den fortfarande är i gott skick. I den nya skolbyggnaden kommer det även att finnas ett storkök, en matsal samt ett bibliotek i någon form.

Förstora bilden

Ritning över den nya skolan i ett tidigt skede.

Tidsplan

Tidsplan Gröndalsskolan F-3
TidAktivitet
April-juni 2024Politiska beslut
Juni 2024-juni 2025Projektering och planering
Juni 2025Rivning av befintliga byggnader som inte ska vara kvar
Augusti/september 2025Bygge av ny skola startar
Mars 2027Bygge klart
Höstterminen 2027Skolverksamhet startar i den nya skolan

Tidsplanen är preliminär, bygger på att politiska beslut fattas enligt förslag och kan komma att förändras.

Fakta

Var: Sunnerbyskolan
Vad: Ny skola med plats för cirka 420 elever.
Byggstart: Hösten 2025.
Byggaktör: Inte klart.

Hantera prenumeration

Kontakt

Kundtjänst fastighetsavdelningen

fastighet@nynashamn.se

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: