Sök
llustration av flerbostadshus med träfasad på höjd med gata i förgrunden.

Illustrationer: Forsgren Etzler arkitekter

Nynäshamn centrala
Bostäder

Älgen 19 och 20

Lägenheter på Höjdgatan i centrala Nynäshamn

På Höjdgatan i centrala Nynäshamn byggs det just nu 78 bostadsrätter i tre flerbostadshus omgiven av en gemensam gård med grönytor. De nya husen kommer att vara mellan 5-10 våningar. Bygget beräknas vara klart kvartal 3 2025.

Aktuellt

Just nu pågår bergsschakt och sprängning. Det är upp till tre detonationer om dagen måndag till fredag mellan klockan 7-17. Sprängning sker med varningssignal och slutsignal. Vibrationsmätare är utplacerade som meddelar vibrationsnivåer för de arbeten som utförs på tomten. Utlastning av massor i området pågår också via en särskild byggväg.

Om projektet

Samtliga lägenheter får balkonger eller uteplatser, många med vy över skärgården. Planen innebär också ett förbättrat gångstråk med belysning längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan genom tillskott av nya planteringar, belysning och bänkar.

Fakta

Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn
Vad: tre flerbostadshus med 80 lägenheter, 5-10 våningar
Boendeform: bostadsrätter
Planerad inflytt: kvartal 3 2025
Byggaktör: RO Properties
Mer information: www.panoramanynashamn.se och www.roproperties.se. Kontakta byggaktören om du vill anmäla intresse.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: