Sök
llustration av flerbostadshus med träfasad på höjd med gata i förgrunden.

Illustrationer: Forsgren Etzler arkitekter

Nynäshamn centrala
Bostäder

Älgen 19 och 20

Lägenheter på Höjdgatan i centrala Nynäshamn

På Höjdgatan i centrala Nynäshamn byggs det just nu 78 bostadsrätter i tre flerbostadshus omgiven av en gemensam gård med grönytor. De nya husen kommer att vara mellan 5-10 våningar. Bygget beräknas vara klart kvartal 3 2025.

Samtliga lägenheter får balkonger eller uteplatser, många med vy över skärgården. Planen innebär också ett förbättrat gångstråk med belysning längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan genom tillskott av nya planteringar, belysning och bänkar.

Fakta

Var: Skolgatan/Höjdgatan i Nynäshamn
Vad: tre flerbostadshus med 80 lägenheter, 5-10 våningar
Boendeform: bostadsrätter
Planerad inflytt: kvartal 3 2025
Byggaktör: RO Properties
Mer information: www.panoramanynashamn.se och www.roproperties.se. Kontakta byggaktören om du vill anmäla intresse.

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår
Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: