Sök

Illustrationsbild från Vardaga.

Nynäshamn centrala
Kommunal service

Nynäshamn

50 äldreomsorgsplatser

50 nya omsorgsplatser har upphandlats i Nynäshamns tätort. De nya platserna ska finnas tillgängliga under 2025.

De nya omsorgsplatserna kommer finnas i centrala Nynäshamn med lämpligt avstånd till kollektivtrafik och service. Vardaga Äldreomsorg AB är det företag som vunnit upphandlingen och kommer bygga äldreboendet med hjälp av underleverantör och sedan bedriva boendet.

Fastigheten kommer rymma 50 vård- och omsorgslägenheter med takterrass och en omsorgsfullt planerad gård. Vårdboendet kommer utföras enligt miljöbyggnad silver med bland annat solceller och biotoptak. Fasaden kommer till vissa del bestå av återbrukat tegel. Gården kommer förses med en uppvärmd vinterträdgård och en pergola för att uppmuntra utevistelse året runt. På gården kommer det även finnas en damm med en gångbro, ett utomhusgym och sittgrupper. På takterrassen, som angränsar till festsalen, kommer det finnas en pergola, biodling och förhöjda odlingslådor. Från terrass får man en fantastisk utsikt över stad och hav. I byggnaden kommer det finns ett film- och aktivitetsrum, gym/rehabilitering, andaktsrum och en salong med hår- och fotvård. Alla avdelningar har gemensamma kök, matsal och vardagsrum med generösa balkonger i söderläge.

I huset planeras även för en LSS gruppbostad med 6 lägenheter. Gruppbostaden har en egen, avskild gård med grillplats för gemensam samvaro. Varje lägenhet är cirka 45 kvadratmeter bestående av två rum och kök. Gemensamt för gruppbostaden finns ett delat vardagsrum, kök och matsal.

Kommunen förbinder sig att betala för omsorgsplatserna under en viss tid med en option på en förlängning av tiden. Detta innebär att kommunen varken äger, hyr eller bygger byggnaden. Kommunen kommer inte heller att driva omsorgen.

Fakta

Var: Bryggargatan 10
Vad: Flerbostadshus med vård- och omsorgsboende och gruppboende
Antal platser: 50
Byggaktör: Sehlhall
Aktör som ska driva boendet: Vardaga Äldreomsorg AB
Byggstart:
Kvartal tre 2023
Inflytt: Kvartal två-tre 2025

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: