Sök

Illustrationsbild från Vardaga.

Nynäshamn centrala
Kommunal service

Nynäshamn

50 äldreomsorgsplatser

50 nya omsorgsplatser har upphandlats i Nynäshamns tätort. De nya platserna ska finnas tillgängliga under 2025. Bygge pågår.

Det nya boendet inrymmer 50 vård- och omsorgslägenheter med takterrass med pergola, biodling och förhöjda odlingslådor. Fasaden kommer till vissa del bestå av återbrukat tegel och taket kommer att ha solceller. Boendet kommer att ha en uppvärmd vinterträdgård och pergola för att uppmuntra utevistelse året runt.

På gården kommer det finnas en damm med en gångbro, ett utomhusgym och sittgrupper. I byggnaden kommer det finns ett film- och aktivitetsrum, gym/rehabilitering, andaktsrum och en salong med hår- och fotvård. Alla avdelningar har gemensamma kök, matsal och vardagsrum med generösa balkonger i söderläge.

Mer information från Vardaga om boendet.

LSS-boende planeras

I huset planeras även för en LSS gruppbostad med sex lägenheter. Gruppbostaden har en egen, avskild gård med grillplats för gemensam samvaro. Gemensamt för gruppbostaden finns ett delat vardagsrum, kök och matsal.

Om byggaktören och verksamheten som ska driva boendet

Det är byggaktören Selhall som bygger och det är Vardaga äldreomsorg AB som kommer driva boendet. Nynäshamns kommun har förbundit sig att köpa omsorgsplatserna under en viss tid med en option på en förlängning. Detta innebär att kommunen varken äger, hyr eller bygger byggnaden. Kommunen kommer inte heller att driva omsorgen på boendet.

Fakta

Var: Bryggargatan 10
Vad: Flerbostadshus med vård- och omsorgsboende och gruppboende
Antal platser: 50
Byggaktör: Sehlhall
Aktör som ska driva boendet: Vardaga Äldreomsorg AB
Byggstart:
Mars 2024
Inflytt: Kvartal fyra 2025

Planprocess

Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Bygge pågår

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: