Köp, hyr och arrendera

Söker du mark eller lokaler till ditt företag? Här hittar du mark och lokaler som annonseras via privata förmedlare samt information om kommunens mark.

Via den här e-tjänsten kan du som näringsidkare ansöka om att köpa mark av Nynäshamns kommun. E-tjänsten riktar sig inte till privatpersoner eftersom kommunen endast säljer bostadstomter på öppna marknaden genom fastighetsförmedlare.

Glöm inte att kontrollera att det är kommunen som äger marken innan du ansöker. Det kan du göra i kommunens karta.

Försäjlning av verksamhetsmark i Kalvö

Fem tomter till försäljning. Nynäshamns kommun erbjuder attraktiv industrimark och välkomnar nya etableringar. Vid Kalvö verksamhetsområde i norra Nynäshamn finns det nu planlagd mark för fler verksamheter och industrier. En ny detaljplan har möjliggjort för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 70 000 kvadratmeter. Fem tomter är nu till försäljning.

För dig som vill hyra eller hyra ut lokal finns flera olika webbsidor att välja mellan. Via länkarna nedan kan du se vilka lokaler som är lediga.

Nynäshamns kommun äger lokaler och ett stort antal fastigheter med skogs- och jordbruksmark. Här hittar du information om att arrendera mark eller lokal som kommunen äger.

Du som är aktör inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark.

En markanvisning innebär en option för en aktör att ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse, företagsetablering eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. Optionen och förhandlingsrätten gäller under viss tid och på givna villkor. I samband med att kommunen ger markanvisning till en aktör upprättas ett så kallat markanvisningsavtal med aktören för det aktuella projektet.

Mark- och fastighetsägarnätverket består av privata aktörer som är ägare av mark och/eller kommersiella lokaler. Om du inte hittar passande mark eller lokal via alternativen ovan, kan frågan ställas till nätverket.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: