Köp, hyr och arrendera

Söker du mark eller lokaler till ditt företag? Här hittar du mark och lokaler som annonseras via privata förmedlare samt information om kommunens mark.

I kommunens karta kan du se vilken mark som kommunen äger.

Via den här e-tjänsten kan du som näringsidkare ansöka om att köpa mark av Nynäshamns kommun. E-tjänsten riktar sig inte till privatpersoner eftersom kommunen endast säljer bostadstomter på öppna marknaden genom fastighetsförmedlare.

Glöm inte att kontrollera att det är kommunen som äger marken innan du gör din ansökan. Det kan du göra i kommunens karta här.

Industrimark

Just nu finns ingen industrimark i kommunens ägo till försäljning.

Nynäshamns kommuns lokalbestånd består till största delen av lokaler för kommunal verksamhet. Det finns dock ett mindre antal lokaler och några få bostäder som hyrs ut till företag och privatpersoner.

Just nu finns inga lediga lokaler eller hus hos Nynäshamns kommun.

För dig som vill hyra eller hyra ut lokal finns flera olika webbsidor att välja mellan. Via länkarna nedan kan du se vilka lokaler som är lediga.

Nynäshamns kommun äger lokaler och ett stort antal fastigheter med skogs- och jordbruksmark. Här hittar du information om att arrendera mark eller lokal som kommunen äger.

Du som är aktör inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark.

En markanvisning innebär en option för en aktör att ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse, företagsetablering eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. Optionen och förhandlingsrätten gäller under viss tid och på givna villkor. I samband med att kommunen ger markanvisning till en aktör upprättas ett så kallat markanvisningsavtal med aktören för det aktuella projektet.

Mark- och fastighetsägarnätverket består av privata aktörer som är ägare av mark och/eller kommersiella lokaler. Om du inte hittar passande mark eller lokal via alternativen ovan, kan frågan ställas till nätverket.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: