Markanvisningar

Här hittar du riktlinjer och information om kommande och pågående markanvisningar i Nynäshamns kommun. Genom en markanvisning bestäms vem som får möjlighet att köpa mark av kommunen för att bygga.

Pågående markanvisningar

Det finns inga pågående markanvisningar just nu.

Tilldelningsmetoder för markanvisningar

Du som är aktör inom bygg- och fastighetsbranschen kan ansöka om markanvisning på kommunens mark. En markanvisning ger dig rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.

Nynäshamns kommun har tre olika huvudförfaranden för markanvisningar.

  1. Markanvisningstävling används när kommunen vill tilldela en markanvisning i konkurrens mellan olika aktörer. Syftet är att få fram de förslag som bäst speglar kommunens vision för området. Metoden används för projekt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckling eller utmanande lokala förutsättningar är viktiga aspekter.

  2. Vid anbudsförfarande tar kommunen fram ett anbudsunderlag där förutsättningar och krav framgår. För att lämna anbud måste byggaktören leva upp till alla ställda krav. Syftet med anbudsförfarande är att gynna konkurrensen. 

  3. Direktanvisning används endast när det inte finns behov av att jämföra olika aktörers förslag och/eller när det finns särskilda motiv att välja en viss byggaktör. Vid en direktanvisning tar byggaktören vanligen den första kontakten med kommunen.

Riktlinjer och definitioner

I riktlinjerna finns mer information om Nynäshamns kommuns förfarande och utgångspunkter gällande försäljning och exploatering av mark.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: