Ung Fritid/fritidsgårdar

Ung Fritid är mötesplatsen för ungdomar som vill umgås, testa nya saker eller ha en plats att hänga på. Vi sköter kommunens fritidsgårdar för tonåringar och tror på ungdomars kraft att skapa sina egna arrangemang, men också förmågan att inspirera och leda yngre. Ung Fritid jobbar även med ett ungdomsråd och driver Aktivitetsbanken.

Ung Fritid har tre fasta fritidsgårdar, Villan i centrala Nynäshamn, Vanstagården i Ösmo och Vita villan i Sorunda.

Mycket av verksamheten bedrivs också utomhus, både mobilt via en släpvagn på turné till olika platser i kommunen och under perioder mer fast på vissa platser – som Estö IP och Nickstabadet.

Aktivitetsbanken

Via Aktivitetsbanken lånas det ut aktivitetsutrustning till allmänheten. Det kan exempelvis handla om fotbollar, discgolf-discar, pulkor och mycket annat.

Verksamheten bedrivs främst i Villan på adressen Centralgatan 17 i Nynäshamn, men utrustning kan också vid olika perioder under året lånas ur containrar på Estö IP och Nickstabadet samt ibland även ur den släpvagn som turnerar i kommunen.

Frågor om Aktivitetsbanken kan ställas via ungfritid@nynashamn.se

Hbtq-certifierad verksamhet

Vi vill bredda fritidsutbudet, finnas på nya mötesplatser och vill se våra ungdomar utvecklas och utmanas.

Delaktighet, jämställdhet och integration ska genomsyra all vår verksamhet som sedan 2020 är hbtq-certifierad.

Vi samverkar med andra aktörer, föreningar och studieförbund.

Följ oss via Instagram

Vi har alltid en massa aktiviteter på gång och enklast att hänga med i vad som är på gång är det genom att följa Ung Fritids sida på Instagram: ungfritidnynashamn

Våra öppettider på de olika fritidsgårdarna skiftar varannan vecka:

Jämn vecka:
Måndag: 16.00-20.00 Vanstagården, Ösmo.
Tisdag: 16.00-20.00 Vanstagården, Ösmo.
Onsdag: 17.00-20.00 "Onsdagsvillan" i Villan, Centralgatan i Nynäshamn. 17.00-20.00 Vita Villan i Sorunda.
Torsdag: 16.00-20.00 Villan, Centralgatan i Nynäshamn.
Fredag: 17.00-22.00 Villan, Centralgatan i Nynäshamn.

Ojämn vecka:
Måndag: 16.00-20.00 Villan, Centralgatan i Nynäshamn.
Tisdag: 16.00-20.00 Villan, Centralgatan i Nynäshamn.
Onsdag: 17.00-20.00 "Onsdagsvillan" i Villan, Centralgatan i Nynäshamn. 17.00-20.00 Vita Villan i Sorunda.
Torsdag: 16.00-20.00 Vanstagården, Ösmo.
Fredag: 17.00-22.00 Vanstagården, Ösmo.

Håll koll även på vår Instagramsida ungfritidnynashamn för att vara uppdaterad om vad som är på gång, inklusive eventuella ändringar i öppethållandet vid exempelvis storhelger som jul, påsk med mera.

Vägen ut

Musikverksamheten Vägen ut startades 2004 av musikgruppen Panetoz, med syfte att få ungdomar att lära sig spela in musik, skriva egna låtar, rappa och sjunga, DJ:a eller lära sig dansa.

”Vägen ut” är ett samarbete mellan Ung Fritid, Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga.

Plats: Villan, Centralgatan 17, Nynäshamn.
Tisdag 14.00-21.00 och torsdag 14.00-21.00.

Speciella aktiviteter vid lov med mera

Ibland anordnas speciella aktiviteter, exempelvis vid lov. Lättast går det att få info om detta via Ung Fritids Instagramsida ungfritidnynashamn – men ibland finns också programpunkter beskrivna där alla olika lovaktiviteter listas, på sidan nynashamn.se/lov.

Kommunen vill satsa på att utveckla arbetet med ungdomsdemokrati. Som en del i det finns det nu ett ungdomsråd, med medlemmar i åldern 13-20 år.

Tanken är att ungdomsrådet ska vara delaktigt i olika projekt, där rådet kan vara med och påverka inriktning och slutresultat. Helt enkelt bidra med ett ungt perspektiv på hur kommunen ska utvecklas.

Ungdomsrådet är en möjlighet för dig att vara med och påverka det som händer i kommunen.

  • Hur kan Nynäshamn bli en bättre kommun för dig?
  • Vad vill du göra för att förändra kommunen till det bättre?
  • Vilka vägar tror du är bäst att gå?

Är du intresserad av att vara med i ungdomsrådet kan du kontakta ungdomspedagog Gustaf Nyberg som jobbar både som fritidsledare på Ung Fritid och med att utveckla kommunens arbete med ungdomsdemokrati.

Kontakt: gustaf.nyberg@nynashamn.se

Onsdagsvillan är en verksamhet för personer i alla åldrar och som har funktionsvariationer.

Vi erbjuder i Villan, Centralgatan 17 i Nynäshamn, denna målgrupp fritidsgårdsverksamhet precis som vi gör till alla Ung Fritids besökare. Alltså samma utbud samt att vi då också tar in ungdomar utan funktionsvariationer.

Tid: Onsdagar 17.00-20.00.

Sedan har vi också aktiviteter för de anpassade skolorna i kommunen på fredagar med dans och musik.

Logotyp för HBTQi-certifiering 

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: