Hemtjänst

Om du har svårt för att klara dig själv hemma kan du ansöka om hemtjänst. Det kan vara allt från några timmar per månad till flera gånger per dygn. Ditt behov avgör vilka insatser du beviljas. Här kan du läsa om vilka hemtjänstutförare du kan välja mellan och vad det kostar dig.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud.

Vad du kan få hjälp med

Hemtjänsten kan hjälpa till med många olika saker för att tillgodose dina behov. Det kan till exempel vara:

  • Personlig omvårdnad
  • Promenader och social samvaro
  • Hjälp med apoteksärenden, matlagning och städning

Hemtjänstområden och utförare

När du har beviljats hemtjänst väljer du själv vilken hemtjänstutförare du vill ha.

Här kan du läsa om de olika hemtjänstutförare du kan välja på. Informationen är baserad på deras egna uppgifter. Information om avgifter och maxtaxa för hemtjänstinsatser hittar du längst ned på den här sidan.

Personalens kompetens: Ankarets medarbetare är utbildade undersköterskor, vårdbiträden och personer med likvärdig utbildning.

Följande språk talar personalen: svenska, engelska

Antal tillsvidareanställda: 11

Verksamheten startade: 2019

Erbjuder tilläggstjänster: Ja, till exempel extra omsorgstimmar och enklare tjänster i hemmet som matlagning och städning

Kontaktuppgifter

Carola Berg
Enhetschef
carola@ankaretshemtjanst.se
079-300 54 01

Hanna Grönberg
Verksamhetsansvarig
hanna@ankaretshemtjanst.se
079-300 54 02

Kontorets besöksadress:

Lövlundsvägen 5
149 31 Nynäshamn

Personalens kompetens: Majoriteten av Assistansportens personal är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vi har även personal med specialkompetens inom äldreomsorg och demensvård.

Följande språk talar personalen: svenska, polska, spanska, arabiska, turkiska, serbiska, ryska, dari, kurdiska, engelska

Antal tillsvidareanställda: 56

Verksamheten startade: 2013

Erbjuder tilläggstjänster: Ja, alla RUT-tjänster som till exempel snöskottning, trädgårdsskötsel, städ, tvätt och fönsterputs.

Kontaktuppgifter

Bethzabeth Rivas
Platsansvarig
betsy@assistansporten.se
08-400 207 45

Kontorets besöksadress:

Markörgatan 10
136 44 Handen

Personalens kompetens: CL Service medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och personer med likvärdig utbildning, alla med långvarig erfarenhet inom omsorg, demens.

Följande språk talar personalen: svenska, polska, engelska

Antal årstidsanställda: 30

Verksamheten startade: 2022

Erbjuder tilläggstjänster: Ja, extra omsorgstimmar, städning och fönsterputsning

Kontaktuppgifter

info@cl-service.se

Charlotta Lindgren
Verksamhetschef
charlotta.lindgren@cl-service.se
070 522 46 22

Marcela Olsson
Enhetschef
marcela.olsson@cl-service.se
070 522 46 17

Kontorets besöksadress:

Torggatan 12b
149 40 Nynäshamn

Personalens kompetens: På Malins hemtjänst finns medarbetare med utbildningar inom demensvård, psykisk ohälsa, friska åldrandet, kostlära, dokumentation och omvårdnad.

Följande språk talar personalen: svenska, ukrainska, ryska, somaliska, kroatiska, persiska, kurdiska, engelska, serbiska, bosniska, makedonska, dari

Antal årstidsanställda: 30

Verksamheten startade: 2010

Erbjuder tilläggstjänster: Fixartjänst, städhjälp, extra inköp, promenader, klippa gräsmattan, kratta löv med mera.

Använder följande underleverantörer: MH städ i Nynäshamn

Kontaktuppgifter

Malin Karlsson
VD
malin.karlsson@malinshemtjanst.se
070 727 76 16

Kontorets gatuadress:

Nynäsvägen 16 A
149 40 Nynäshamn

Personalens kompetens: Alla medarbetare i Nynäshamns hemtjänst är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden som erbjuds fortlöpande vidareutbildning. Hemtjänsten har även ett särskilt utbildat team som arbetar med bland annat personer med demenssjukdom och psykiska problem.

Följande språk talar personalen: svenska, polska, engelska, arabiska

Antal årstidsanställda: 31

Erbjuder tilläggstjänster: Nej

Kontaktuppgifter

Marthe Otterström
tf. enhetschef Nynäshamns kommunala hemtjänst och Trygghetspatrullen
08-520 738 12
marthe.otterstrom@nynashamn.se

Kontorets besöksadress:

Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

Personalens kompetens: All personal på Vima omsorg har dokumenterad utbildning som undersköterska eller vårdbiträde

Följande språk talar personalen: svenska, engelska, finska, franska, spanska, italienska, kurdiska, arabiska, persiska, turkiska, polska, ryska och tigrinja.

Antal årstidsanställda: 10

Verksamheten startade: 2022

Erbjuder tilläggstjänster: fönsterputs, storstädning och trädgårdsarbete

Kontaktuppgifter

Maria Westling
Verksamhetschef
info@vimaomsorg.se
073-893 48 03

Kontorets besöksadress:

Telivägen 2
149 42 Nynäshamn

Avgifter

Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter hemtjänst


Hemtjänst

429 kronor/timme

Trygghetslarm

297 kronor/månad

Matportioner

62 kronor/styck

Maxtaxa

Maxtaxan är det högsta belopp du behöver betala för hemtjänst. För 2024 är maxtaxan 2575 kronor.

När du har 6 timmars hemtjänst eller mer per månad, når du maxtaxan. Om du får mindre än 6 timmars hjälp per månad, kostar det 429 kronor per timme.

Kostnaden för trygghetslarm ingår i denna maxtaxa.

Kontakt:

Avgiftshandläggare
08-520 680 27
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider

Måndag - torsdag 09-11

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: