Svenska för invandrare SFI

Utbildningen "Svenska för invandrare" SFI är en kvalificerad språkutbildning som ska ge vuxna personer med annat modersmål kunskaper i svenska språket.

I utbildningen får du utveckla ett funktionellt andraspråk. När kursen är klar får du betyg eller ett intyg. Campus Nynäshamn erbjuder lektioner dagtid, kvällstid och på distans. Du kan kombinera utbildningen med arbete, praktik eller kurser i andra ämnen.

Du som anmäler dig till SFI ska vara folkbokförd i Nynäshamn, ha uppehållstillstånd och vara minst 16 år. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt för arbete eller studier och vara bosatt i Nynäshamn.

Olika nivåer – studievägar

SFI-undervisningen finns på flera olika nivåer eller studievägar som det kallas. Vilken kurs du ska läsa avgörs utifrån din utbildningsgrund.

  • Studieväg 1. Kurs A-D för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.
  • Studieväg 2. Kurs B-D med långsam eller normal studietakt.
  • Studieväg 3. Kurs C-D med snabb studietakt för dig med god studievana.

Kontakt

Marianne Gråsten

Studie- och yrkesvägledare
08-520 680 73
marianne.grasten@nynashamn.se


Drop-in

Måndag 16.00 - 18.00


Telefontid

Måndag 10.00 - 11.00
Onsdag 10.00 - 11.00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: