Kontakta bygglov

Här får du information om på vilka sätt du kan kontakta bygglov beroende på var i processen du befinner dig.

Skicka in handlingar via e-tjänsten

Handlingar i ditt pågående ärende skickar du via e-tjänsten.

Handlingar i ärenden som startade innan 9 maj 2022 skickar du digitalt till kontaktcenter@nynashamn.se, eller via brev till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Glöm inte att ange fastighetsbeteckning och diarienummer på handlingarna.

Kontakta din bygglovshandläggare direkt

Du som har pågående ärenden använder e-tjänsten för att kontakta din handläggare.

Du som har ärenden som startade innan 9 maj 2022 kan mejla till oss. Kontaktuppgifter hittar du i dina ärendehandlingar.

Följ ditt ärende

Du följer ditt ärende i e-tjänsten. Händelser som är under arbete syns inte.

Ärenden som startade innan 9 maj 2022 hittar du i vårt diarie.

Kontakta en bygglovskoordinator

  • Om du har frågor om ett pågående ärende där du inte kan använda e-tjänsten och du inte vet vem handläggaren är.
  • När du har frågor efter att du fått ett brev som gäller meddelande om beslut eller ett grannhörande.

Telefon 08-520 680 00. Telefontid tisdag, onsdag och torsdag: 14.00-15.30. Kontaktcenter kopplar dig vidare till bygglovskoordinatorerna under telefontiden. Ha ärendenummer och fastighetsbeteckning tillgängligt.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: