Bryggargatan 17, 149 41 Nynäshamn

Förskolan I Ur och Skur Mysingen

Förskolan I Ur och Skur Mysingen finns i lokaler vid Bryggargatan i Telegrafenområdet, Nynäshamn.

Förskolan är planerad för sex avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Mysingen ligger naturskönt med närhet både till skogen och havet och lokalerna är anpassade efter vår utomhuspedagogiska och upplevelsebaserade verksamhet.

Förskolan drivs av I Ur och Skur Utveckling AB som är ett helägt dotterbolag till Friluftsfrämjandet.

Ägs av Friluftsfrämjandet

I ur och skur (grundat 1985) ägs av Friluftsfrämjandet – en ideell organisation (grundad 1892) utan vinstintresse. Vi är en heltidsverksamhet för barn i förskola och skola.

Vår pedagogik och metodik bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med läroplanens mål inom samtliga ämnen. Idag finns cirka 200 licenserade I Ur och Skur-förskolor/-skolor över hela landet, och vi är huvudman för sju förskolor och en skola.

Karta

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: