Hälsofrämjande arbetsliv

Hälsofrämjande arbetsliv är en satsning för hälsosamma och hållbara arbetsplatser. Satsningen innehåller tre utbildningspaket som ger arbetsplatsen kunskap och verktyg att arbeta hälsofrämjande. Hälsofrämjande arbetsliv har drivits som ett projekt med stöd från EU:s socialfond och avslutades i mars 2023.

Film om projektet

OSA-dialogen

OSA-dialogen (organisatorisk och social arbetsmiljö) är en hälsofrämjande metod för att få attraktiva arbetsplatser med välmående och engagerade medarbetare. Metoden handlar om att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag, undersöka och riskbedöma arbetsmiljön, prioritera bland utvecklings­områden och se till att de hamnar på rätt beslutsnivå. OSA-dialogen innehåller ett antal verktyg som ger chefer och medarbetare konkret stöd i hur de kan få en god hälsa på arbetsplatsen. Läs mer om OSA-dialogen som verktyg Pdf, 255.9 kB..

Hälsofrämjande ledarskap för ett hållbart arbetsliv

Utbildningen ger chefer fördjupad kunskap i arbetsmiljö och den senaste forskningen inom det hälsofrämjande ledarskapet. Målet är att få trygga chefer som kan utöva ett nära och hälsofrämjande ledarskap. Läs mer om utbildningen hälsofrämjande ledarskap Pdf, 264.3 kB..

Tidig upptäckt av ohälsa och förebygga sjukfrånvaro

Utbildningen handlar om hur chefer kan upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos sina medarbetare för att snabbt kunna sätta in åtgärder. Läs mer om utbildningen om att upptäcka tidiga tecken på ohälsa Pdf, 271.3 kB..

Om Hälsofrämjande arbetsliv

Nynäshamns kommun och Järfälla kommun har tillsammans beviljats medel från Europeiska socialfonden för att arbeta med projektet Hälsofrämjande arbetsliv. Projektet omfattar över 5 500 projektdeltagare fördelat på de två kommunerna och pågår till sista mars 2023.

Förstora bilden

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: