Beroendemottagningen

På kommunens Beroendemottagning finns Behandlingsteamet som är samlokaliserad med regionens Beroendecentrum. Vi samarbetar för att ge bästa möjliga vård. Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Vi har tystnadsplikt för din trygghet.

Du som anhörig kan också få stöd och vägledning.

Nynäshamns kommun erbjuder behandling mot spelberoende som kallas "Till spelfriheten". Under behandlingen tar vi reda på varför du spelar, hur du motstår lusten att spela och hur du slutar.

Spelbehandlingen riktar sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spel om pengar och om det påverkar dina relationer, din ekonomi och ditt arbete. Behandlingen består av åtta sessioner samt fyra uppföljande sessioner som handlar om att förebygga återfall.

Kontakt behandlingsteamet
Göran Oreskog
behandlingsteamet
08-520 688 74

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60

Mejl
ifo.vuxen@nynashamn.se

I CRA kartlägger vi vilka beteenden, tankar och känslor som gör att personen fortsätter med sitt missbruk. Om vi får reda på vad som utlöser missbruksbeteendet kan vi hitta sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers).

Kontakt
Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60

Linda Luthman
08-520 737 66

Mejl
ifo.vuxen@nynashamn.se

MI är en metod där du jobbar med att öka din egen motivation till att förändra ditt beteende. Syftet kan också vara att du motiveras till annan behandlande insats.

Kontakt behandlingsteamet
Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60

Linda Luthman
08-520 737 66

Sophie Sandin
08-520 681 26

Mejl
ifo.vuxen@nynashamn.se

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen är KBT-baserad och bygger på principerna i tolvstegsprogrammet.

Ny 12-stegsgrupp i december

Med start den 11 december har du som har en beroendeproblematik möjlighet att vara med i en tolvstegsgrupp. Träffarna sker regelbundet och du kan vara anonym. Anmäl ditt intresse genom att ringa Pawel eller Linda på telefonnumren här nedanför.

Träffarna sker i Öppenvårdens lokaler, Idunvägen 1, på måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 09.15 och 12.00.

Kontakt behandlingsteamet
Pawel Macieszonek
08-520 738 78

Linda Luthman
08-520 737 66

Mejl
ifo.vuxen@nynashamn.se

Återfallsprevention är en KBT-baserad behandling som fokuserar på att förändra tankar och beteenden i risksituationer för återfall.

Kontakt behandlingsteamet
Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60

Mejl
ifo.vuxen@nynashamn.se

En behandling som vänder sig till dig som vill minska din alkoholkonsumtion och återgå till kontrollerat eller måttligt drickande. Behandlingen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap i en metod med målsättningen att dricka måttligt.

Kontakt
Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60

Göran Oreskog
08-520 688 74

Sophie Sandin
08-520 681 26

Mejl
ifo.vuxen@nynashamn.se

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Du och handläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Kontakt

Behandlingsteamet Öppenvården

Mathias Tjärnhammar
Behandlingsansvarig
08-520 688 60


Linda Luthman
Alkohol- och drogterapeut
08-520 737 66


Pawel Macieszonek
Alkohol- och drogterapeut
08-520 738 78


Göran Oreskog
Socialpedagog
08-520 688 74


Sophie Sandin
Behandlingspedagog
08-520 681 26

 

Mejl

ifo.vuxen@nynashamn.se


Besöksadress
Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn
Nynäshamns sjukhus


Myndighet Individ- och familjeomsorgen för vuxna

Ring vår mottagning när du vill prata med en socialsekreterare
08-520 680 93

 

Telefontider

Måndag - tisdag: 9-10
Torsdagar 14-15
Fredagar 9-10

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: