Beroendemottagningen

På kommunens Beroendemottagning finns Behandlingsteamet som är samlokaliserad med regionens Beroendecentrum. Vi samarbetar för att ge bästa möjliga vård. Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Vi har tystnadsplikt för din trygghet.

Anhöriggrupper – behandlingsteamets anhörigprogram

Anhörigstödet med gruppträffar går främst ut på att stödja dig som är anhörig till någon med ett missbruk eller beroende. Syftet är att du ska må bra och kunna ta hand om din situation. Vi träffas sju gånger och på det första tillfället får du information och möjlighet att anmäla dig. Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå vidare i livet.

Vi startar kontinuerligt nya grupper. Har du frågor eller vill lämna intresseanmälan, hör av dig till oss på behandlingsteamet goran.oreskog@nynashamn.se eller pawel.macieszonek@nynashamn.se

Föräldrastegen – för dig med barn i riskzonen

Föräldrastegen är ett program som vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 13–17 år och som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger. Syftet är att stärka relationen mellan föräldern och tonåringen samt föräldrarnas förmåga att förebygga och att hantera konflikter.

Kontakt

Behandlingsteamets anhörigprogram
Göran Oreskog
behandlingsteamet
08-520 688 74
goran.oreskog@nynashamn.se

Pawel Macieszonek
08-520 738 78
pawel.macieszonek@nynashamn.se

Föräldrastegen
Per Eriksson
Kurator
08-520 681 11
per.eriksson@nynashamn.seNynäshamns kommun erbjuder behandling mot spelberoende som kallas "Till spelfriheten". Under behandlingen tar vi reda på varför du spelar, hur du motstår lusten att spela och hur du slutar.

Spelbehandlingen riktar sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spel om pengar och om det påverkar dina relationer, din ekonomi och ditt arbete. Behandlingen består av åtta sessioner samt fyra uppföljande sessioner som handlar om att förebygga återfall.

Kontakt behandlingsteamet

Göran Oreskog
behandlingsteamet
08-520 688 74
goran.oreskog@nynashamn.se

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60
mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

I CRA kartlägger vi vilka beteenden, tankar och känslor som gör att personen fortsätter med sitt missbruk. Om vi får reda på vad som utlöser missbruksbeteendet kan vi hitta sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers).

MI är en metod där du jobbar med att öka din egen motivation till att förändra ditt beteende. Syftet kan också vara att du motiveras till annan behandlande insats.

Kontakt behandlingsteamet

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60
mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

Linda Luthman
08-520 737 66
linda.luthman@nynashamn.se

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen är KBT-baserad och bygger på principerna i tolvstegsprogrammet.

Kontakt behandlingsteamet

Pawel Macieszonek
08-520 738 78
pawel.macieszonek@nynashamn.se

Linda Luthman
08-520 737 66
linda.luthman@nynashamn.se

Återfallsprevention är en KBT-baserad behandling som fokuserar på att förändra tankar och beteenden i risksituationer för återfall.

Kontakt behandlingsteamet

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60
mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

En behandling som vänder sig till dig som vill minska din alkoholkonsumtion och återgå till kontrollerat eller måttligt drickande. Behandlingen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap i en metod med målsättningen att dricka måttligt.

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Du och handläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Kontakt

Behandlingsteamet

Mathias Tjärnhammar
Behandlingsansvarig
08-520 688 60

mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

 

Linda Luthman
Alkohol- och drogterapeut
08-520 737 66

linda.luthman@nynashamn.se

 

Pawel Macieszonek
Alkohol- och drogterapeut
08-520 738 78

pawel.macieszonek@nynashamn.se

 

Göran Oreskog
Socialpedagog
08-520 688 74

goran.oreskog@nynashamn.se

 

Besöksadress
Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn
Nynäshamns sjukhus


Utredningsteamet

Anders Segerström
socialsekreterare
08-520 737 48
anders.segerstrom@nynashamn.se


Björn Roos
socialsekreterare
08-520 737 45
bjorn.roos@nynashamn.se


Kristin Andersson
socialsekreterare
08-520 681 09
kristin.andersson@nynashamn.se


Telefontider
måndag, tisdag, fredag 9-10
torsdag 15-16

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: