Beroendemottagningen

Kommunens Beroendemottagning är samlokaliserad med regionens Beroendecentrum och vi samarbetar för att ge bästa möjliga vård. Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende.

Så går det till

  1. Lämna in en ansökan.

  2. Träffa en handläggare. Du och handläggaren bokar tid för ett möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän. Syftet med mötet är att handläggaren ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

  3. Du får ett beslut. Handläggaren gör en utredning av ditt behov. Handläggningstiden är cirka tre veckor. Utifrån vad som framkommmer i utredningen fattas ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på band.

  4. Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Din överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Nynäshamns kommun. Skicka in din överklagan inom tre veckor efter att du fått beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill, vidarebefordras din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Vi på Nynäshamns kommun kan hjälpa dig med överklagandet om du vill.

Ny anhöriggrupp

Nu drar vi igång en ny anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med ett missbruk eller beroende. Vi träffas sju gånger och syftet är att du ska att må bra och kunna ta hand om din situation. Första träffen är den 19 januari 2022 och vi kör olika teman varje gång. Exempel på teman är att sätta gränser, kommunikation, strukturerad problemlösning och hur kan jag gå vidare i livet?

Välkommen med frågor eller din anmälan till Eija på behandlingsteamet på 08-520 737 55 eller eija.narkiniemi@nynashamn.se

Behandlingsteamets anhörigprogram

Anhörigstödet går främst ut på att stödja dig som är anhörig att må bra och kunna ta hand om din situation. Vi träffas sju gånger och på det första tillfället får du information och möjlighet att anmäla dig. Träffarna är temabaserade och vi lyfter frågor som exempelvis vad ett beroende innebär och vilka konsekvenser det ger, hur jag som anhörig kan sätta gränser, kommunicera, strukturera problem samt hur kan jag gå vidare i livet.

Föräldrastegen - för dig med barn i riskzonen

Föräldrastegen är ett program som vänder sig till föräldrar som har barn mellan 13–17 år och som är i riskzonen för problem med skolk, kriminalitet, tobak, alkohol eller droger. Syftet är att stärka relationen mellan föräldern och tonåringen samt föräldrarnas förmåga att förebygga och att hantera konflikter.

Kontakt

Behandlingsteamets anhörigprogram
Göran Oreskog
behandlingsteamet
08-520 688 74
goran.oreskog@nynashamn.se

Eija Narkiniemi
behandlingsteamet
08-520 737 55
eija.narkiniemi@nynashamn.se

Föräldrastegen
Per Eriksson
Kurator
08-520 681 11
per.eriksson@nynashamn.seNynäshamns kommun erbjuder behandling mot spelberoende som kallas "Till spelfriheten". Under behandlingen tar vi reda på varför du spelar, hur du motstår lusten att spela och hur du slutar.

Spelbehandlingen riktar sig till dig som har svårt att kontrollera ditt spel om pengar och om det påverkar dina relationer, din ekonomi och ditt arbete. Behandlingen består av åtta sessioner samt fyra uppföljande sessioner som handlar om att förebygga återfall.

Kontakt behandlingsteamet

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60
mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

I CRA kartlägger vi vilka beteenden, tankar och känslor som gör att personen fortsätter med sitt missbruk. Om vi får reda på vad som utlöser missbruksbeteendet kan vi hitta sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får personen hjälp att utveckla alternativa beteenden som har önskvärda och positiva konsekvenser.

MI är en metod där du jobbar med att öka din egen motivation till att förändra ditt beteende. Syftet kan också vara att du motiveras till annan behandlande insats.

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för ett nyktert och drogfritt liv. Behandlingen är KBT-baserad och bygger på principerna i tolvstegsprogrammet. Behandlingen sker i grupp och är på heltid i 12 veckor som följs av eftervård en gång i veckan under ett år. Sammanlagd behandlingstid är ett år.

Återfallsprevention handlar om att ge beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att motverka återfall. De beteendeinriktade färdigheterna handlar bland annat om att tacka nej till substanser som till exempel alkohol och narkotika eller spel om pengar. De kognitiva färdigheterna handlar om att du får träna upp din förmåga att känna igen, undvika och hantera riskfyllda situationer för återfall.

Kontakt behandlingsteamet

Mathias Tjärnhammar
08-520 688 60
mathias.tjarnhammar@nynashamn.se

Kontakt

Anders Segerström

handläggare beroende
08-520 737 48
anders.segerstrom@nynashamn.se


Björn Roos

handläggare beroende

08-520 737 45
bjorn.roos@nynashamn.se


Kristin Andersson

handläggare beroende

08-520 681 09

kristin.andersson@nynashamn.se


Telefontider

måndag, tisdag, fredag 9-10

torsdag 15-16


Besöksadress

Idunvägen 1, 149 31 Nynäshamn
Nynäshamns sjukhus

Faxnummer

08-520 102 65


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?