Ledamöter i socialnämnden

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som alla har utsetts av kommunfullmäktige. Socialnämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: