Källberga

Raoul Wallenbergförskolan Källberga

RWF Källberga välkomnar alla barn oavsett förmågor och socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället.

Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor. Det är vår mission.

Förskolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Hälsa och rörelse kommer att vara en central del i förskolans verksamhet.

Förskolans uppdrag är både barnens kunskapsutveckling och karaktärsutveckling baserat på vår förebild Raoul Wallenberg. Våra ledord: ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft, kommer att genomsyra verksamheten inom RWF Källberga.

Nära samarbete

Förskolan och grundskolan kommer att ha ett nära samarbete för att skapa den röda tråden både vad gäller pedagogik och värdegrund.

Även förskolan kommer ha tillgång till grundskolans elevhälsoteam för att säkerställa god utveckling för varje enskilt redan från tidiga år.

RWF Källberga öppnar i augusti 2024.

Läs mer på RWF Källbergas webbplats.

Karta

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: