Anhörig till någon med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning

Att vara anhörig, och sörja för en närståendes behov, kan ibland kännas ensamt och ansvaret tungt. Anhörigsamordnaren kan då vara ett stöd i form av enskilda samtal, utbildningar och temadagar. Samordnaren har information kring vilka stöd- och anhöriggrupper som är igång och vilka intresseföreningar och organisationer man kan hämta stöd och kunskap från.

Till anhörigsamordnaren kan du även vända dig med frågor om vilka behovsprövade stödinsatser kommunen kan erbjuda din närstående och hur du går tillväga för att ansöka om dessa hos biståndshandläggare. Anhörigssamordnaren är en frivllig insats kommunen erbjuder. Samordnaren har tystnadsplikt och skriver inte journal över era samtal.

Samtalsstöd och utbildning

Anhörigsamordnaren fungerar också som ett samtalsstöd och bjuder regelbundet in till olika utbildningar och temadagar, till exempel anordnas en demensutbildning för anhöriga en gång per år.

Broschyr

Broschyren "Bra att veta – för dig som bor i Nynäshamn och har en funktionsnedsättning" Pdf, 10 MB. finns att hämta gratis i kommunens Kontaktcenter. I den har vi samlat information om insatser från kommun, region och andra aktörer.

omslaget av broschyren

Kontakt

Susanne Vikander

anhörigsamordnare
08-520 688 79

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Jenny Sahlin

äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01
bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: