Sandskogens förskolaFörstora bilden

Sandskogsvägen 13, 149 35 Nynäshamn

Sandskogens förskola

På Sandskogens förskola har vi nära till skog, hav och strand. På vår kuperade gård får barnen dagligen chans till stimulerande lek, utforskande och lärande. Välkommen till Sandskogen.

Sandskogens förskola ligger i Sandhamn i södra Nynäshamn. I vår naturnära miljö får barnen möjlighet till varierande rörelse och fina upplevelser. På förskolan finns fyra avdelningar, Pärlan, Bojen, Fyren och Snäckan, med åldersnära grupper.

Grannförskola nära

Sandskogens och Fjärdens förskolor ligger nära varandra. Det tar runt två minuter att gå mellan förskolorna.

Här på förskolan har vi en öppen och tillitsfull atmosfär byggd på engagemang, mod och respekt. Här har alla barn rätt att bli sitt ”bästa jag” i samspel med andra. I samarbete med hemmen ger vi barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Förskolan ska vara en plats som är rolig, inspirerande och trygg för varje barn att vistas i. Vi vill ge alla barn bästa möjliga miljö för utveckling och lärande.

Förskolan är barnens arena i samhället, där barn är samhällsmedborgare. Vi är en plats där vuxna och barn tillsammans bygger en verksamhet som vilar på demokratins grunder. Just i mötet med andra barn och vuxna får barnet en röst, blir lyssnande på och får lyssna på andra. Barnet kan öva på att förhandla och får möjlighet att omvärdera olika tankar, kunskaper och värderingar. Det är viktigt att alla barn känner sig sedda och bekräftade. Vi ser också varje barn som en resurs som berikar gruppen.

Alla barn är kompetenta om vi skapar meningsfulla sammanhang, där vi litar på deras kunskaper och förmågor. Hos varje barn finns en inneboende kraft att utforska, undersöka och möjlighet att skapa mening och förstå hur världen hänger ihop. Barnens perspektiv är en viktig del i undervisningen också för oss som arbetar i förskolan.

Barnets dag i förskolan bygger på möten mellan människor, miljö och olika material. Här har barnet möjlighet att uttrycka sig på många varierande sätt och att varje dag göra olika val – egna och tillsammans med andra.

Vi använder oss av ostrukturerat material i undervisning, utforskande och lek. Det handlar om återbruksmaterial som kan användas på ett sätt som det kanske från början inte var tillverkat för och som oftast kan användas flera gånger. Exempel på det är kakelplattor, glasspinnar och knappar – så kallat ostrukturerat material.

Detta främjar barnens kreativitet och fantasi, då det handlar om material som inte styr i en speciell riktning. Till skillnad från färdiga leksaker.

Vi ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling. Därför får just leken stort utrymme under dagen. Både inomhus och utomhus har vi olika mötesplatser för att barnets ska kunna teckna, måla, bygga och konstruera. Vi har plats för sagor och berättande, gestaltning, återhämtning, vila och även för digitala verktyg.

Vi har också ett stort engagemang för natur, miljö och ekologi och är certifierade med Grön flagg, ett lärandeprogram från organisationen Håll Sverige Rent. Vi talar dagligen om hur man använder material och beter sig på ett klokt sätt. Förhoppningen är att barnen får ett livslångt engagemang i hållbar utveckling.

Vi strävar också efter att vara en kemikaliesmart verksamhet och gör alltid medvetna val när vi skaffar nytt material.

På förskolan serveras vällagad mat från grunden i förskolans tillagningskök.

Läs mer om maten på sidan Mat i förskola och skola.

Karta

Kontakt

Öppettider

Verksamhet erbjuds
helgfria vardagar
mellan 06.30 och 18.30.

Lina Liljehammar

Tillförordnad enhetschef

08-531 970 40
lina.liljehammar@nynashamn.se

Avdelning Bojen

08-520 738 03

Avdelning Fyren

08-520 738 04

Avdelning Pärlan

08-520 738 02

Avdelning Snäckan

08-520 738 05

Sandskogens förskola

Sandskogsvägen 13
149 35 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: