Vattenmätare och avläsning

Här rapporterar du in ställningen på din vattenmätare. Du hittar också information om hur du gör för att läsa av vattenmätaren.

Det är kommunen som äger, tillhandahåller och monterar vattenmätaren, och det är fastighetsägaren som ansvarar och sköter om den.

Mätarkonsolen och avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Om vattenmätaren ska flyttas kontaktas kommunen innan ombyggnad. Kommunen har i egenskap av VA-huvudman rätt att ställa krav på vattenmätarens placering och utformning.

Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år, gärna oftare. Kommunen skickar ut avläsningskort en gång per år till de som inte själv rapporterar in avläsning.

Vattenmätarkonsol

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare, framtida byten blir säkrare och risken för läckage och strömförande ledningar minskar.

Godkänd installation

En vattenmätarkonsol finns i olika utföranden och fabrikat. Likaså avstängningsventiler varierar i färg och form. För att installationen skall anses vara godkänd så ska följande delar ingå:

 • Vattenmätarkonsol.
 • Två avstängningsventiler.
 • En skjutbar glidhylsa.

Har du ventilen LK580 eller LK581?

Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Vi utför inga mätarbyten där LK580/LK581 är monterade. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Vattenmätaren installeras av kommunen. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras genom att sätta upp en konsol med två ventiler.

För att man ska komma åt vattenmätaren för avläsning eller service måste det finnas fritt utrymme runt mätaren enligt figuren nedan. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Den ska monteras i en horisontell fast förankrad mätarkonsol. Den ska också ha avstängningsventiler.

Vattenmätaren måste vara placerad så att den är skyddad mot till exempel frysning och uppvärmning. Utrymmet bör vara belyst och golv och närbeläget väggparti bör tåla vatten.

Ritning som visar att vattenmätaren ska placeras i ett fritt upplyst utrymme som är minst 800 mm djupt, 600 mm brett och 2100 mm högt. Mätaren ska placeras 700-1000 mm från golv.

Det är kommunen som genomför bytet av vattenmätaren. Vattenmätaren byts vanligtvis efter 10 år. Ett par veckor innan det är dags för mätarbyte skickar vi ut en avisering som berättar vilken dag och tid mätarbytet är inplanerat.

Inför vattenmätarbytet måste du som fastighetsägare:

 • Se till att ventilerna på båda sidor om mätaren fungerar och är täta. Om de inte är det ska du anlita en VVS-firma för att byta dessa innan vi kan byta vattenmätaren.
 • Kontrollera den inkommande ventilen genom att stänga den. Prova sedan att spola i ett handfat för att säkerställa att det inte kommer något vatten.
 • Kontrollera utrymmet runt vattenmätaren så att vår tekniker har fri tillgång till mätaren.

Kontakta oss om tiden för mätarbytet inte passar eller om ni behöver utföra åtgärder innan bytet kan ske.

Hela vattenmätaren är normalt vattenfylld men efter mätarbytet kan det under en tid finnas luft under avläsningsglaset, den kommer att försvinna så småningom.

När vi kommer för att byta vattenmätare måste någon vara hemma.

Du loggar in med hjälp av ditt BankID. Glöm inte att du måste trycka på ”slutför” när du har granskat din registrering av avläsningen.

Så loggar du in:

 • I rutan "kundnummer" fyller du i ditt kundnummer. Det hittar du på fakturan.
 • I rutan "personnummer" skriver du siffrorna "00" följt av ditt organisationsnummer.

Vattenmätare av äldre modell

 • Mätarnummer står på lockets insida.
 • Mätarställning syns i räkneverket.

Vattenmätare av nyare modell

 • Mätarnummer står instansat på mätarringen.
 • Mätarställning är de svarta siffrorna i räkneverket.
Vattenmätare

Mejla din mätarställning till vakundtjanst@nynashamn.se eller 
ring 08-520 689 90.

Ange:

 • anläggningsnummer eller kundnummer som du hittar på din faktura
 • mätarnummer
 • mätarställning
 • avläsningsdag

Kontakt

Kundtjänst vatten och avlopp

08-520 689 90
vakundtjanst@nynashamn.se

Telefontider

måndag-torsdag 9-15
fredag 9-12


Fakturor, flytt, avläsning av mätare. Stopp i avlopp och vattenläckor på kommunens ledningar i gatan.

Vid akuta vattenläckor och avloppsstopp på kommunens ledningar i gatan utanför ordinarie arbetstid

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: