Kvinna med gul varselväst och en megafon.

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen för att hjälpa till med exempelvis evakueringar, att sprida information, administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter som till exempel att dela ut nödvatten eller vara medmänskligt stöd. Foto: Charlotte Friberg

Frivillig resursgrupp (FRG)

En frivillig resursgrupp (FRG) kan finnas till hands för att stötta och förstärka kommunens arbete när de ordinarie resurserna inte räcker till vid en kris eller när en extraordinär händelse inträffar.

Vid en kris eller extraordinär händelse är kommunens uppgift att så långt det är möjligt att bedriva sin ordinarie verksamhet som vanligt. Då är en frivillig resursgrupp en viktig resurs för kommunen.

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen för att hjälpa till med exempelvis evakueringar, att sprida information, administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter som till exempel att dela ut nödvatten eller vara medmänskligt stöd.

Vilka kan bli medlemmar?

Vi ser helst att du är över 20 år och har de personliga förutsättningarna som krävs för att klara de arbetsuppgifter som den frivilliga resursgruppen anlitas för. Personliga egenskaper som vi ser är bra att ha för att klara av uppdraget som medlem i den frivilliga resursgruppen är till exempel att du är flexibel, har förmåga att förmedla och ta emot information, är stresstålig, har bra lokalkännedom och är bra på att möta människor i kris.

Ett villkor för att bli medlem i kommunens frivilliga resursgrupp är också att du är medlem i någon frivillig försvarsorganisation. På försvarsmaktens hemsida finns en lista över vilka frivilliga försvarsorganisationer som finns representerade i Sverige.

De medlemmar som blir antagna till kommunens frivilliga resursgrupp skriver kontrakt med kommunen och blir avlönade när de är inkallade på uppdrag.

Utbildas fortlöpande

Varje medlem måste gå en grundutbildning i civilförsvarsförbundets regi innan de är redo för sitt första uppdrag som frivillig resurs. Utbildningen omfattar bland annat en kurs om svensk krisberedskap, hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandkunskap. Medlemmarna utbildas sedan fortlöpande av kommunen och civilförsvarsförbundet i olika tänkbara scenarion. Läs mer om utbildningen på civilförsvarsförbundets hemsida.

Bli medlem

Just nu finns ingen frivillig resursgrupp i Nynäshamns kommun men kommunen har för avsikt att starta en resursgrupp under 2022. Om du har ett intresse för civilt försvar och vill hjälpa till vid en kris eller extraordinär händelse kan du vara den vi letar efter. Du kan anmäla ditt intresse längre ned på sidan så återkommer vi med mer information till dig. Under hösten 2022 kommer kommunen bjuda in till informationsmöte och utbildning. Vi behöver dig!

Ja, jag vill veta mer om kommunens frivilliga resursgrupp

Vill du vara med och hjälpa till när kommunens resurser inte räcker till eller är du bara intresserad av att veta mer om hur en frivillig resursgrupp fungerar? Anmäl ditt intresse nedan så skickar Nynäshamns kommun mer information när informationsmöten och utbildningar ges.

Så behandlas dina personuppgifter

I och med att du lämnar in en intresseanmälan kommer de personuppgifter om dig som du lämnar behandlas. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Kommunstyrelsen. Behandlingen sker med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 a dataskyddsförordningen. Du kan när som helst kan återkalla ditt samtycke och begära att personuppgifterna raderas.

Uppgifterna behandlas för att kunna skicka information om informationsträffar och utbildningstillfällen gällande frivilliga resursgruppen (FRG). Uppgifterna kommer hanteras av kommunstyrelsens kansliavdelning och kan komma att delas med kommunens avtalade FRG-ansvariga.

Kommunstyrelsen har ett dataskyddsombud. Du kontaktar dataskyddsombudet via telefon 08-520 684 55 och e-post dataskyddsombud@nynashamn.se

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunstyrelsen. Skicka din begäran om registerutdrag till kommunstyrelsen@nynashamn.se.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Information om uppgifterna du lämnar kommer att hanteras av två personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge intresseanmälan är aktuell på kommunens webbsida.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du når dem via e-postadressen imy@imy.se.

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Om du angivit en mail, kommer du att få en bekräftelse på din intresseanmälan via mail. Om du inte ser din bekräftelse, kolla i skräpposten.

Kontakt

Madeleine Lundgren

Säkerhetssamordnare
08-520 681 15
madeleine.lundgren@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?