Kvinna med gul varselväst och en megafon.

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen för att hjälpa till med exempelvis evakueringar, att sprida information, administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter som till exempel att dela ut nödvatten eller vara medmänskligt stöd. Foto: Charlotte Friberg

Frivillig resursgrupp (FRG)

En frivillig resursgrupp (FRG) kan finnas till hands för att stötta och förstärka kommunens arbete när de ordinarie resurserna inte räcker till vid en kris eller när en extraordinär händelse inträffar.

Vid en kris eller extraordinär händelse är kommunens uppgift att så långt det är möjligt att bedriva sin ordinarie verksamhet som vanligt. Då är en frivillig resursgrupp en viktig resurs för kommunen.

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen för att hjälpa till med exempelvis evakueringar, att sprida information, administrativa uppgifter eller mer praktiska uppgifter som till exempel att dela ut nödvatten eller vara medmänskligt stöd.

Vilka kan bli medlemmar?

Vi ser helst att du är över 20 år och har de personliga förutsättningarna som krävs för att klara de arbetsuppgifter som den frivilliga resursgruppen anlitas för. Personliga egenskaper som vi ser är bra att ha för att klara av uppdraget som medlem i den frivilliga resursgruppen är till exempel att du är flexibel, har förmåga att förmedla och ta emot information, är stresstålig, har bra lokalkännedom och är bra på att möta människor i kris.

Ett villkor för att bli medlem i kommunens frivilliga resursgrupp är också att du är medlem i någon frivillig försvarsorganisation. På försvarsmaktens hemsida finns en lista över vilka frivilliga försvarsorganisationer som finns representerade i Sverige.

De medlemmar som blir antagna till kommunens frivilliga resursgrupp skriver kontrakt med kommunen och blir avlönade när de är inkallade på uppdrag.

Utbildas fortlöpande

Varje medlem måste gå en grundutbildning i Civilförsvarsförbundets regi innan de är redo för sitt första uppdrag som frivillig resurs. Utbildningen omfattar bland annat en kurs om svensk krisberedskap, hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandkunskap. Medlemmarna utbildas sedan fortlöpande av kommunen och Civilförsvarsförbundet i olika tänkbara scenarion. Läs mer om utbildningen på webbplatsen för Frivilliga resursgruppen.

Kontakt

Madeleine Lundgren

Säkerhetssamordnare
08-520 681 15
madeleine.lundgren@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: