Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med?

Personligt ombud hjälper dig att kartlägga och formulera dina behov och stötta dig i kontakter med olika myndigheter så som socialtjänsten, sjukvården, Försäkringskassan med flera. Det kan till exempel gälla frågor om ekonomi, vård, boende eller sysselsättning.

Målet är att du ska få ökad självständighet och en högre livskvalitet. Stödet är frivilligt och kostar ingenting. När du hört av dig till oss bokar vi en tid för att träffas. Om du vill kan du ta med dig någon som stöd. Tillsammans kommer vi överens om vad vi ska göra.

Personligt ombud skriver inga journaler och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Janni Stjärnström

personligt ombud
08-520 684 09
janni.stjarnstrom@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: