Protokoll från tidigare år

Här hittar du protokoll från alla kommunens nämnder från tidigare år, tre år bakåt. Söker du tidigare protokoll och bilagor kontaktar du respektive nämnd.

Protokoll

Protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som justerats. Vill du ta del av protokollen med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Söker du ännu tidigare protokoll är du välkommen att kontakta respektive nämnd.

Protokollen för Södertörns upphandlingsnämnd publiceras på
Haninge kommuns webbsidan för protokoll

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: