Protokoll från tidigare år

Här hittar du protokoll från alla kommunens nämnder tre år bakåt. Söker du äldre protokoll och bilagor kontaktar du respektive nämnd.

Protokollen som publiceras på webbplatsen är kopior av de protokoll som justerats. Vill du ta del av protokollen med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta respektive nämnd.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i protokollet beror det på att hela ärendet, eller delar av det, inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Södertörns upphandlingsnämnd

Protokollen publiceras på Haninge kommuns webbplats för protokoll.Där kan du se söka fram protokoll från tidigare år.

Södertörns överförmyndarnämnd

Kontakta haningekommun@haninge.se och be om att få ta del av de eller det protokoll du vill se.

Södertörns brandförsvarsförbund

Kontakta brandforsvaret@sbff.se och be om att få ta del av de eller det protokoll du vill se. Protokoll från innevarande år och året dessförinnan hittar du på SBFF:s webbplats.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kontakta miljokontoret@smohf.se och be om att få ta del av de eller det protokoll du vill se. Protokoll från innevarande år hittar du på SMOHF:s webbplats.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: