Nynäshamns kommunala hemtjänst

Nynäshamns kommunala hemtjänst bygger på hög kompetens, gott bemötande och god serviceanda där brukaren är i centrum. Vi har kompetens inom omvårdnad, demens och funktionsbevarande arbetssätt. Den kommunala hemtjänsten vänder sig till brukare inom Nynäshamns tätort.

Vår inriktning

Verksamheten bedrivs i kommunens egen regi och vänder sig till brukare i Nynäshamns tätort. Verksamheten bygger på hög kompetens och ett gott bemötande. Vi har kompetens inom omvårdnad, demens och funktionsbevarande arbetssätt. Målet med verksamheten är nöjda brukare, kontinuitet, välbefinnande och självbestämmande.

Så här kommer vi att planera din hemtjänst tillsammans med dig

Vi kontaktar dig innan vi påbörjar insatserna för att planera tillsammans med dig. Inom 14 dagar upprättar din kontaktperson en genomförandeplan tillsammans med dig. Ungefär en månad efter att insatserna påbörjas kontaktar en gruppchef dig för att höra om hur du tycker att det fungerar med din hemtjänst.

Den personal som kommer hem till dig har följande kompetens/utbildning

Alla medarbetare i Nynäshamns hemtjänst är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden som erbjuds fortlöpande vidareutbildning. Hemtjänsten har även ett särskilt utbildat team som arbetar med bland annat personer med demenssjukdom och psykiska problem.

I övrigt vill vi lova dig

Vi arbetar efter kommunens värdegrund; öppen, modig och engagerad. Vår vision är: Nynäshamns kommunala hemtjänst-vi skapar glädje och trygghet!

Kontinuitet

Vi följer de garantier för äldreomsorgen som finns i Nynäshamns kommun. Vi arbetar i mindre arbetslag om cirka 6 medarbetare vilket gör att vi har god kontinuitet. Alla brukare har en utsedd kontaktperson men vi arbetar tillsammans i laget så om någon är frånvarande så hjälper övriga medarbetare till så att det inte blir sårbart.

Flexibilitet

I Nynäshamns kommunala hemtjänst arbetar vi med att ha brukaren i fokus och vara flexibla med de beviljade insatserna inom ramen för ditt beslut. Vi kan till exempel byta duschdag en vecka om det krockar med ett läkarbesök eller dylikt.

Självbestämmande och integritet

Vi arbetar med att du som brukare ska känna att du har rätt att bestämma över din situation. Insatserna utformas tillsammans med dig utefter behov, förutsättningar och önskemål.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder inte några tilläggstjänster.

Fakta om Nynäshamns kommunala hemtjänst

Vi kan tala följande språk
Svenska, polska, engelska, arabiska

Antal årstidsanställda
31

Geografiskt område (kapacitetstak)
Nynäshamns kommunala hemtjänst tar emot brukare inom Nynäshamns tätort.

Kollektivavtal
Ja, regleras i enlighet med gällande lagar och avtal/kollektivavtal AB, där lönebestämmelser, semestervillkor, arbetstidsvillkor, arbetsskyldighet och uppsägningstider återfinns. Övriga kollektivavtal som omfattas är KAP-KL/AKAP-KL angående tjänstepension samt Trakt 04 och BIA när det gäller tjänsteresor

Kontakt

Marthe Otterström

tf. enhetschef Nynäshamns kommunala hemtjänst
08-520 738 12
marthe.otterstrom@nynashamn.se


Camilla Yessoufou

Gruppchef

Nattpatrullen, Trygghetspatrullen och Demensteamet

08-520 736 76

camilla.yessoufou@nynashamn.se


Malin Edborg

Gruppchef

Nynäshamns kommunala hemtjänst

08-520 738 11

malin.edborg@nynashamn.se


Ammi Larsson

Planerare Nynäshamns kommunala hemtjänst

08-520 698 84

ann-marie.larsson@nynashamn.se

Trygghetspatrullen till 22.00

08-520 738 08


Nattpersonal 22-07

08-520 698 86

 

Övriga nummer

Område Stad 1, 07-22

08-520 698 82

 

Område Stad 2, 07-22

08-520 698 90

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: