Båt, husbil eller husvagn - tillfällig uppställning

Du behöver inget bygglov för att ställa upp en fritidsbåt, husvagn eller husbil vid ett en- eller tvåbostadshus förutsatt att du följer de regler som gäller.

Det gäller:

  • Du får ställa upp max två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar.
  • Uppställningen ska ske i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.
  • Uppställningen ska vara av säsongskaraktär. Om du exempelvis vill förvara båten på tomten under en längre tid än normal vinterperiod ska du ansöka om bygglov.
  • Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Det är dock möjligt att placera båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen om grannarna som berörs godkänner det.

Tänk på att ta hänsyn och se till så att båten inte stör grannar, medför fara eller påverkar brand- och trafiksäkerheten.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: