Båt, husbil eller husvagn - tillfällig uppställning

Du behöver inget bygglov för att ställa upp en fritidsbåt, husvagn eller husbil vid ett en- eller tvåbostadshus förutsatt att du följer reglerna.

  • Du får ställa upp max två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar.
  • Det ska vara i omedelbar närhet till huset.
  • Om du vill förvara båten på tomten under en längre tid än normal vinterperiod ska du ansöka om bygglov.
  • Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du kan dock placera båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen om berörda grannarna godkänner.

Tänk på att ta hänsyn och se till så att grannar inte blir störda, att det medför fara eller påverkar säkerheten.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: