Socialjouren

Om du har akuta sociala problem på kvällar, nätter och helger, kan du kontakta Socialjouren. Socialjouren Södertörn riktar sig till dig som bor i Nynäshamn, Botkyrka, Haninge och Huddinge.

Socialjouren – akut hjälp på kvällar, nätter och helger

Telefonnummer: 020-70 80 03.
Besöksadress: Paradistorget 14 i Huddinge Centrum.
Vid nödläge eller om Socialjouren inte svarar - ring SOS alarm på 112.

Akuta sociala problem på dagtid

Om du har akuta sociala problem på dagtid kontakta Nynäshamns kommuns Kontaktcenter på 08-520 680 00. Se öppettider nedan.

Sommar: måndag-onsdag klockan 8-16, torsdag klockan 9-18 och fredag klockan 8-13

Vinter: måndag-onsdag klockan 8-17, torsdag klockan 9-19 och fredag klockan 8-15

Socialjouren arbetar med

  • Barn och ungdomar som far illa.
  • Insatser för våldsutsatta kvinnor med råd och stöd samt skyddat boende.
  • Akut behov av logi.
  • Akut ekonomiskt stöd.
  • Insatser för missbrukare samt rådgivning både till missbrukare och anhöriga.
  • Råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar.
  • Upplysning och rådgivning i sociala frågor, till exempel vid separation eller vårdnadstvist.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: