Småbarn är ute och vandrar

Sjöuddsstigen, 148 30 Ösmo

Nynäshamns naturskola – lär in ute

Nynäshamns naturskola ligger naturskönt belägen vid sjön Muskan i Ösmo. Här finns naturen direkt utanför knuten. Men naturskola är inte bara ett hus eller en plats, det är en verksamhet och ett förhållningssätt där utomhuspedagoger arbetar efter mottot ”att lära in ute”.

Varje läsår bjuds elever i grundskolan in till ett besök på Naturskolan, för att uppleva och lära sig i natur- och kulturmiljö utomhus. Den pedagogiska tanken är att elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck ska vara i fokus. Upplevelserna ger grund till ett aktivt lärande, där teoretiska kunskaper kan tillämpas i nya situationer och erfarenheter kan göras i nya miljöer utomhus.

Olika teman

Årskurserna har varsitt eget tema, som småkryp och biologisk mångfald, däggdjurens sinnen, forntida tekniker, utematte och problemlösning, teknik och hållbar framtid, elden, globala målen och kemi i våtmarken.

Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten i skolans närmiljö.

Ger känsla för naturen

Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en relation till och känsla för naturen. Positiva upplevelser i naturen är en av förutsättningarna för att bli nyfiken på och vilja förstå ekologiska samband. I förlängningen påverkar det också viljan att värna om och skydda naturen och den biologiska mångfalden.

Nynäshamns naturskola har funnits sedan 1988 och har ett gott renommé bland Sveriges andra naturskolor.

xx

Syftet med att lära in utomhus i natur- och kulturmiljöer är att vara ett komplement till inomhusstudier.

Det gäller främst moment i undervisningen i olika ämnen där det krävs flera sinnen, autentiska miljöer, stort utrymme, skrymmande material, landskapsperspektiv och fysisk aktivitet för att öka elevernas förståelse och lust att lära.

Lärmiljö kan variera

I läroplanen beskrivs inte platsen för lärandet, utan det centrala innehållet och syftet med undervisningen. Läraren kan bestämma vilken lärmiljö som är den bästa för ett speciellt moment i undervisningen.

Att låta undervisningen ske på olika platser kan förstärka lärandet genom att eleverna får använda sina kunskaper i nya sammanhang. Den kan också öka möjligheten för eleverna att få minnen kopplade till sinnesupplevelser. Vistelse utomhus bidrar även till att öka den fysiska aktiviteten och flera sociala interaktioner sker.

Bidrar i många ämnen

Eleverna får uppleva naturen under olika årstider och väderlekar. De får även centralt innehåll utomhus i biologi, fysik, kemi, historia, teknik, slöjd, matematik, geografi, samhällskunskap samt idrott och hälsa.

Eftersom eleverna i hela Nynäshamns kommun kommer till Naturskolan bidrar också verksamheten till likvärdighet mellan skolorna och att alla får en chans att uppleva naturen.

Naturskolan uppmärksammar eleverna på de globala målen vid besöken. Olika mål lyfts fram vid olika tillfällen beroende på det aktuella temat.

Learning for future och Grön Flagg

Genom det lokala skolnätverket Learning for future delas goda idéer och diskuteras undervisning kring de globala målen. Naturskolan är sammankallande och representanter från alla kommunens grundskolor finns med i nätverket.

Ett konkret verktyg för att arbeta med de globala målen är Grön Flagg. Det är ett miljöledningssystem i miniformat som Håll Sverige Rent administrerar och som internationellt kallas Eco Schools. Grunden för systemet är elevernas delaktighet, aktuella läroplaner och de globala målen.

Grön Flagg finns alltid med som en punkt på dagordningen på träffarna inom Learning for future.

Andra kampanjer

Genom samverkan med andra förvaltningar driver Naturskolan också kampanjer, projekt och utvecklingsarbete med kopplingar till de globala målen.

Exempel på det är de årliga nationella Skräpplockardagarna, kampanjen Vett och etikett på toalett.

Dessutom sker den kommunala satsningen Lärmiljöutveckling, som utvecklar utomhuspedagogiken för våra skolverksamheter.

 1. Samla arter med mobiltelefon genom att fotografera. Det kan vara växter, svampar, mossor, lavar, insekter, spindlar, fåglar, kräldjur eller däggdjur. Hitta din favoritorganism.
 2. Besök ett nytt ställe i Nynäshamns kommun. Titta på en fysisk eller digital karta och bege dig till en plats som ser intressant ut.
 3. Besök olika platser med utsikt. Utgå från en kartas höjdkurvor och ta dig till en plats som utifrån kartan ser ut att ha en fin utsikt.
 4. Gå ut i skogen och ägna er åt pyssel eller hantverk inom allemansrättens gränser. Ta med kniv och natursnöre och skapa föremål, smycken, prydnader eller konst av naturmaterial.
 5. Laga mat tillsammans utomhus över öppen eld eller med hjälp av stormkök. Tänk på att om du ska elda eller grilla är det alltid du som ansvarar för säkerheten. 
 6. Leta geocacher eller turfa med hjälp av lämpliga appar.
 7. Plocka blåbär, hallon, lingon, svamp.
 8. Fiska med eller utan krok.
 9. Stubba i skogen, det vill säga sitt på en stubbe och fundera.
 10. Gå en förundranspromenad, där du går långsamt och tar in omgivningen med alla sinnen utan krav på prestation.
 11. Skriv dikter ute på olika platser. Inspireras av platserna och jämför sedan de olika dikterna och de sinnesstämningar som lett fram till dikterna.
 12. Fånga olika platsers ljud antingen med mobiltelefon eller genom att beskriva ljudbilden i text.
 13. Upplev en plats i naturen i mörker och titta på stjärnhimlen. Försök hitta planeter och stjärnbilder med hjälp av lämpliga appar.
 14. Fotografera en plats varje månad under ett år och gör en årskalender.
 15. Besök olika bostadsområden och undersök likheter och skillnader i arkitektur, trender, material, växter och tidsanda.
Karta

Kontakt

Nynäshamns naturskola

naturskolan@nynashamn.se

Robert Lättman-Masch

föreståndare

08-520 737 08
robert.lattman-masch@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: