Nynäshamns naturskola

Sjöuddsstigen, 148 30 Ösmo

Naturskolan

Nynäshamns naturskola ligger naturskönt belägen vid sjön Muskan i Ösmo. Här finns naturen direkt utanför knuten. Men naturskola är inte ett hus eller en plats. Det är en verksamhet där utomhuspedagoger arbetar efter mottot ”att lära in ute”.

Elevernas och barnens egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck i naturen är i fokus och är grunden till ett aktivt lärande och där teoretiska kunskaper kan tillämpas i nya situationer i naturen, kulturmiljö eller urban miljö.

Nynäshamns naturskola är en kommunal verksamhet och fungerar som en resurs för pedagoger i skolor och förskolor. Till naturskolan kommer barn och elever, 5-16 år, för att uppleva och inhämta kunskap i natur- och kulturmiljö.

Naturskolan kan också besöka enskilda skolor och förskolor och bedriva den utomhuspedagogiska verksamheten på gården eller i skolans närmiljö.

Nynäshamns naturskola har funnits sedan 1988 och har ett mycket gott renommé bland Sveriges andra naturskolor.

Besök varje läsår

Skolklasserna besöker Naturskolan en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman. Inför varje besök på Naturskolan förbereds klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan.

Varje årskurs har sitt eget tema, till exempel småkryp, däggdjurens sinnen, forntida tekniker, utematte och problemlösning, teknik och hållbar framtid, elden och kemi i våtmarken.

Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en känsla för naturen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett viktigt första steg. Kunskap om naturen börjar i naturen. Det gäller att finna stigen, en stig fylld med upplevelser och upptäckter. Ekologisk förståelse och insikt ger framtidstro.

Karta

Kontakt

Robert Lättman-Masch

föreståndare

08-520 737 08

robert.lattman-masch@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?