Vindkraftverk

Om du vill sätta upp ett vindkraftverk behöver du i många fall bygglov.

Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • Är högre än 20 meter över markytan.
  • Placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken.
  • Monteras fast på en byggnad.
  • Har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: