Vindkraftverk

Om du vill sätta upp ett vindkraftverk behöver du i många fall bygglov.

Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

  • är högre än 20 meter över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: