Kostnad för bygglov

Hur mycket det kostar att söka bygglov eller göra bygganmälan beror på vad du ska bygga, hur stort du ska bygga och var du ska bygga. Här hittar du exempel på kostnader.

Taxa för bygglov och bygganmälan

Exempel på kostnader för vanliga åtgärder

Exempel på avgifter för bygglov och bygganmälan

Åtgärd

Avgift

Bygglov


Nybyggnad av enbostadshus och garage, 80-180 m²

29 500 kronor

Nybyggnad av enbostadshus och garage, 180-300 m²

36 500 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus upp till 15 m²

4 400 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus, 15-40 m²

6 500 kronor

Skärmtak upp till till 20 m²

4 400 kronor

Mindre fasadändring

3 600 kronor

Nybyggnad av garage, 15-40 m²

6 500 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

3 600 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus

3 600 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder


Bygglovbefriad komplementbyggnad, Attefallshus, max 30 m²

6 500 kronor

Bygglovbefriad komplementbostadshus, Attefallshus, max 30 m²

13 900 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus, max 15 m²

4 400 kronor

Kartor (underlag för situationsplan)


Nybyggnadskarta för område anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

8 400 kronor

Utdrag ur baskarta, standard A4

800 kronor

Andra vanliga avgifter


Återtaget ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1000 kronor/timme

Avvisat ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1000 kronor/timme

Kostnad om du får avslag eller återtar ditt ärende

Om du får avslag betalar du 50 % av lovavgiften. Dock lägst 3000 kronor.

Om du själv återtar ditt ärende innan det blivit prövat debiterar vi nedlagd tid med 1000 kronor per timme.

Vid återkallad ansökan tas en lägre avgift ut för administration och handläggning. Vid avslag har ärendet tagits upp i nämnd för beslut, vilket innebär att den fulla bygglovavgiften tas ut, men inte avgift för startbesked och slutbesked.

Tillkommande kostnader

Det kan tillkomma andra avgifter för exempelvis kartunderlag, planavgift, planavvikelser, grannhöranden, remisser och kungörelser. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

Då kommer fakturan

Du får din faktura efter att du har fått ditt beslut. I beslutet står hur mycket du ska betala.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?