Kostnad för bygglov

Hur mycket det kostar att söka bygglov eller göra bygganmälan beror bland annat på vad och hur stort du ska bygga.

Taxa för bygglov och bygganmälan från 1 juli 2021

Exempel på kostnader för vanliga åtgärder

Exempel på avgifter för bygglov och bygganmälan

Åtgärd

Avgift

Bygglov


Nybyggnad av en- och tvåbostadshus. I avgiften ingår även eventuella komplementbyggnader och andra anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan.

39 104 kronor

Tillbyggnad av enbostadshus (utan tekniskt samråd)

17 719 kronor

Ändring av en- och tvåbostadshus, exempelvis byte av kulör, fasadbeklädnad eller takmaterial (utan tekniskt samråd)

12 220 kronor

Nybyggnad av komplementbyggnad (utan tekniskt samråd)

14 053 kronor

Mur eller plank (utan tekniskt samråd)

6 110 kronor

Anmälningspliktiga åtgärder


Bygglovbefriad komplementbyggnad, Attefallshus, max 30 m² (utan tekniskt samråd)

8 554 kronor

Bygglovbefriad komplementbostadshus, Attefallshus, max 30 m² (utan tekniskt samråd)

9 776 kronor

Bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus, Attefallstillbyggnad, max 15 m² (utan tekniskt samråd)

7 332 kronor

Installation av eldstad/kamin i enbostadshus (utan tekniskt samråd)

3 972 kronor

Kartor (underlag för situationsplan)


Nybyggnadskarta

10 226 kronor

Utdrag ur baskarta, standard A4

1 203 kronor

Andra vanliga avgifter


Strandskyddsdispens

15 886 kronor

Förhandsbesked utanför planlagt område (per huvudbyggnad)

15 886 kronor

Återtaget ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1222 kronor/timme

Avvisat ärende. Debitering sker för nerlagd tid.

1222 kronor/timme

Kostnad om du får avslag

Om du får avslag debiterar vi nedlagd tid med 1222 kronor per timme.

Tillkommande kostnader

Det kan tillkomma andra avgifter för exempelvis kartunderlag, planavgift, planavvikelser, grannhöranden, remisser, kungörelser och avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Vid extra tidskrävande ärenden tillkommer tidsersättning.

Då kommer fakturan

Du får din faktura efter att du har fått ditt beslut. I beslutet står hur mycket du ska betala.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På nynashamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?