Ställ din fråga till förtroendevald politiker

Här ser ser du de förtroendevalda politikerna inom Nynäshamns kommun. Du kan härifrån nå frågeformuläret till respektive politiker och läsa deras eventuella tidigare frågor och svar.

Kommunalråd och nämndordförande

Porträttfoto

Marcus Svinhufvud (M), kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden

Porträttfoto

Mikael Persson (L), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt gruppledare i Liberalerna.

Porträttfoto

Jimmy Norell (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Porträttfoto

Antonella Pirrone (KD), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt gruppledare Kristdemokraterna.

Porträttfoto

Maria Gard Günster (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Kommunalråd i opposition

Porträttfoto

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition och gruppledare Socialdemokraterna.

Porträttfoto

Johann Wolf (SD), kommunalråd i opposition och gruppledare Sverigedemokraterna.

Gruppledare

Porträttfoto

Kerstin Andersson (MP), gruppledare för Miljöpartiet de gröna.

Porträttfoto

Rolf Hofsten (PPiN), gruppledare Pensionärspartiet i Nynäshamn.

Porträtt på Lena Dafgård

Lena Dafgård (SN), gruppledare Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: