Hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård är till för dig som bor på särskilt boende, gruppboende, har dagverksamhet eller daglig verksamhet. Du som bor hemma ska vända dig till regionernas vårdcentraler.

Kommunen har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ansvarar för den kommunala sjukvården. Det är Regionen som tillhandahåller läkare till den kommunala sjukvården och ansvarar även för all sjukvård för dig som bor hemma.

Rullstol, rollator, greppvänliga bestick och förhöjningar till stolar och toalettstolar är exempel på vanliga hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning.

Kommunens rehabteam ansvarar för hjälpmedel till personer som bor på vård- och omsorgsboende,gruppbostad, dagverksamhet eller daglig verksamhet. Ta kontakt med din verksamhet så hjälper de dig vidare.

Du som bor hemma och behöver hjälpmedel vänder dig till din vårdcentral.

Syncentralen är en specialistverksamhet inom Regionen som ansvarar för stöd och hjälpmedel till personer med synnedsättning och blindhet.

Du behöver en remiss från din ögonläkare. Du hittar kontaktuppgifter via 1177 Vårdguiden.

Om du behöver hjälp med att hitta information vart du kan vända dig kan du alltid kontakta kommunens äldre- och funktionshinderlots på telefon: 08-520 689 01

 

Det är Regionen som ansvarar för stöd till personer med hörselnedsättning. I Region Stockholm finns flera hörselmottagningar och du väljer själv vilken mottagning du vill gå till. Hörselmottagningen bedömer ditt behov av hjälpmedel, provar ut och ger information och träning i hur hjälpmedlet fungerar. På hörselmottagningen får du även hjälp med underhåll och reparation av ditt hjälpmedel.

Nya batterier till din hörapparat

Batterier kan du köpa på ett Apotek. Om du behöver hjälp att byta batterier kan du få hjälp med detta på din hörselmottagning.

Byta slang i din hörapparat

Slangar kan du köpa på hörselmottagningar, internet eller i specialbutiker. Om du behöver hjälp att byta slang kan du få hjälp med detta på din hörselmottagning.

För att garantera den medicinska säkerheten i kommunen har kommunen en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ger stöd och råd i frågor som rör patientsäkerheten och ska säkerställa att du får en god och säker vård och behandling.

MAS ansvarar också för att se till att det finns rutiner för journalföring, informationsöverföring, vårdplanering, läkemedelshantering och avvikelserapportering

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: