Stöd att hitta arbete

Nynäshamns kommun ger olika former av stöd till unga, vuxna och personer med funktionsnedsättning - eller som på andra sätt behöver stöd att få ett arbete. Vårt mål är att utgå från personliga förutsättningar och erbjuda anpassat stöd som leder mot arbete eller utbildning.

Ung i Nynäs

Ung i Nynäs är till för dig mellan 16-30 år som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete eller välja vad du vill studera. På Ung i Nynäs möter du ett team med arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Vi kartlägger dina behov och tillsammans arbetar vi för att du ska få rätt stöd att få ett arbete eller börja studera.

Du kan själv ta kontakt med Ung i Nynäs. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller någon annan myndighetsperson kan du få hjälp av dem att komma i kontakt med oss.

Ansökan

Du kan ladda ned ansökningsblanketten direkt här på webbsidan eller hämta den i kommunhusets entré.

Kontakt

Ung i Nynäs
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

Emma Bergvall
studie- och yrkesvägledare
08-520 683 63
emma.bergvall@nynashamn.se

Mona Hällblad
arbetsmarknadskonsulent
08-520 684 03
Mona.hallblad@nynashamn.se

Frida Johnsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 739 41
frida.johnsson@nynashamn.se

Emma Larsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 10
emma.larsson@nynashamn.se

Anna Ersson
arbetsmarknadskonsulent, SE
08-520 681 41
anna.ersson@nynashamn.se

Jessika Andersson
arbetsmarknadskonsulent, CM
08-520 688 95
jessika.andersson@nynashamn.se

Malin Wallmark
enhetschef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Arbetscentrum

Arbetscentrum är till för dig mellan 31-66 år och som behöver ett samordnat stöd för att hitta arbete eller börja studera. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare eller kurator kan de hjälpa dig att komma i kontakt med oss. Du kan även ansöka själv.

Ansökningsblankett finns att hämta i kommunhusets entré. Eller kan du skriva ut blanketten, se ovan "Ansök till Arbetscentrum".

Så här kan vägen till arbete eller studier se ut:

  1. Ansökan och återkoppling. När du har ansökt till arbetscentrum eller blivit remitterad från annan myndighet så återkommer vi inom två veckor.
  2. Informationsmöte. Vid vårt första möte pratar vi om din situation och vad vi kan stötta dig med.
  3. Kartläggning. Vi pratar om dina erfarenheter av arbete och studier, dina intressen och din hälsa. Vi utforskar din motivation och önskan att finna arbete eller studier.
  4. Handlingsplan. Efter kartläggningen gör vi tillsammans en handlingsplan med mål och delmål.
  5. Aktiviteter under inskrivningstiden. Förberedande aktiviteter som syftar till att närma dig arbete eller studier, till exempel arbetsträning och motiverande samtal. Vi har också arbetsinriktade/studieinriktade aktiviteter för att stötta dig som står lite närmare arbetsmarknaden men behöver stöd för att hitta ett arbete, till exempel studiebesök och praktik. Vi personanpassar stödet och vi har kontinuerliga uppföljningar.
  6. Avslut. När du börjat arbeta eller studera kan du fortfarande vara inskriven för att få stödet att behålla arbete eller studier.

Kontakt

Arbetscentrum
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

Eva Gunnarsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 738 06
eva.gunnarsson@nynashamn.se

Helen Strandkulle
arbetsterapeut
08-520 681 14
helen.strandkulle@nynashamn.se

Anders Lindvall
arbetsmarknadskonsulent
08-520 683 99
anders.lindvall@nynashamn.se

Anneli Sada
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 21
anneli.sada@nynashamn.se

Pontus Henningson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 05
yousef.termanini@nynashamn.se

Terése Sveijer (tjänstledig januari-juni 2024)
stöd till arbete (SE-konsulent)
08-520 684 86
terese.sveijer@nynashamn.se

Sara Arnehall
stödsamordnare (CM-konsulent)
08-520 737 53
sara.arnehall@nynashamn.se

Saija Winsa
Kognitiv beteendeterapi till arbete (KBT-konsulent)
08-520 684 24
saija.winsa@nynashamn.se

Malin Wallmark
enhetschef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: