Färdtjänst, andra resor och parkering

Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss, tåg och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan resa ensam utan ledsagare. Det är Region Stockholm som beslutar om färdtjänst. Just nu har de långa handläggningstider.

För att få färdtjänst måste ditt funktionshinder vara bestående - minst tre månader eller längre. Du måste också vara folkbokförd i Stockholms län. Det är Region Stockholm som beslutar om färdtjänst, men det är kommunen som utreder behovet.

Så går det till

  1. Be din läkare om ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.
  2. Ladda ned ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna. Har du inte möjlighet att skriva ut eller fylla i blanketten från dator kan du ringa eller mejla Kontaktcenter och be om ansökningsblankett. Du får då ansökningsblanketten på posten.
  3. Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka med ett foto i mindre storlek på dig själv, gärna ett passfoto. Fäst fotot med ett gem på ansökningsblanketten. Fotografiet ska vara i färg och får inte vara äldre än sex år.
  4. Skicka in ansökningsblankett till oss på Kontaktcenter. Bifoga läkarintyget och fotot.
  5. När vi har fått alla handlingar från dig skickar vi en kallelse för tidsbokning. Du får då vid bokad tid komma till kommunens Kontaktcenter och träffa en färdtjänsthandläggare.
  6. Du får sedan ett beslut. Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från trafiknämnden. Inom fjorton dagar efter beslut skickas ditt färdtjänstkort till dig.

Avgift för färdtjänst

Avgiften för färdtjänst beslutas av Region Stockholm, inte kommunen. Avgiften betalas för varje påbörjad 30-kilometersträcka. För färdtjänst gäller ett högkostnadsskydd, vilket innebär att den högsta avgiften som du får betala är motsvarande kostnaden för ett månadskort i kollektivtrafiken.

Ändra färdtjänsttillstånd

Behöver du ändra ditt nuvarande färdtjänsttillstånd så finns det en blankett hos Region Stockholm du enkelt kan fylla i.

Trafiknämnden ansvarar

Trafiknämnden ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län och för färdtjänsten, som räknas till den särskilda kollektivtrafiken. Färdtjänstfrågorna hanteras av färdtjänststutskottet under trafiknämnden.

Om du vill resa inom Sverige men utanför Stockholms län, ansöker du om riksfärdtjänst hos oss på kommunen. Du måste lämna in din ansökan minst tre veckor innan du planerar att resa. Vid storhelger och under sommaren vill vi ha din ansökan minst sex veckor innan.

Så går det till

  1. Skicka in ifylld ansökningsblankett.
  2. En handläggare utreder ditt behov av riksfärdtjänst.
  3. Kommunen fattar ett beslut.

Avgift

Egenavgiften är fastställd av staten och beräknas efter antal kilometer. Avgiften motsvarar ungefär normala reskostnader med kollektivtrafiken.

» Mer information om egenavgiften.

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig att parkera närmare ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd via vår e-tjänst:

Om du saknar e-legitimation/bank-ID kan du göra ansökan via vanlig blankett.

Vi handlägger ärendet när du inkommit med en ansökan och ett läkarintyg. Vi behöver också fotobilagan med ett välliknande passfoto eller liknande, och din namnteckning. Om du haft parkeringstillstånd tidigare behövs inte ett nytt foto om fotot på parkeringskortet fortfarande är välliknande. I vissa fall behövs inte heller något nytt läkarintyg. Handläggningstiden och tillverkning av parkeringskortet tar i normala fall cirka tre veckor.

Om parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig som är rörelsehindrad att parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet ger dig rätt att parkera på reserverade platser och i vissa fall där parkering annars är förbjuden. Det ger också rätt att i vissa fall parkera längre än föreskrivna parkeringsregler.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Missbruk av tillståndet kan medföra att det återkallas. Du som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast om du har särskilda skäl.

Kontaktcenter
08-520 680 00

Närtrafiken är speciellt anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla som har en SL-biljett får åka med. Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst. I Nynäshamn behöver du alltid förbeställa närtrafiklinjen minst 30 minuter före avgångstid på telefon 08-720 80 10. Närtrafiken drivs av Region Stockholm och SL. Läs mer på SLs webbplats och på Färdtjänstens webbplats.
Närtrafikens tidtabell.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Läs mer om sjukresor hos 1177.se Vårdguiden. Sjukresor sköts av Region Stockholm.

Kontakt

Färdtjänst

08-520 680 00


Riksfärdtjänst

Marie Hortlund

08-520 680 38

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider riksfärdtjänst

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: