Färdtjänst, andra resor och parkering

Du som har stora svårigheter att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss, tåg och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst. Servicen finns för dig som till exempel inte ser, har svårt att röra dig eller inte kan resa ensam utan ledsagare. Det är Region Stockholm som beslutar om färdtjänst.

Vem kan ansöka om färdtjänst

Färdtjänst finns att ansöka om för dig som har stora svårigheter att resa med allmänna färdmedel. För att kunna ansöka ska din funktionsnedsättning vara bestående i minst tre månader och du ska vara folkbokförd i Nynäshamns kommun. Kommunen utreder ditt behov av färdtjänst och beslutet fattas av Region Stockholm.

Avgift för färdtjänst

Det kostar en fast avgift per 30 kilometer att åka med färdtjänst. Om resan är mer än 30 kilometer betalar du för varje påbörjad 30-kilometerssträcka. Det finns ett tak för kostnaderna för dina resor med färdtjänst varje månad. Region Stockholm bestämmer kostnaden för avgifterna och högkostnadsskyddet för färdtjänsten.

Frågor om färdtjänst

Om du har frågor kring färdtjänst kan du ta kontakt med Kontaktcenter i Nynäshamn, se kontaktuppgifter nedan. Du kan även ringa färdtjänst kundservice på telefonnummer 08-720 80 80. Trafiknämnden ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Färdtjänst räknas till den särskilda kollektivtrafiken och frågor kring färdtjänst hanteras av färdtjänstutskottet.

Så här ansöker du om färdtjänst

 1. Kontakta din läkare och be om ett läkarintyg för färdtjänst. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader när du ansöker om färdtjänst.
 2. Fyll i uppgifterna på ansökningsblanketten.
 3. Ordna ett färgfotografi på dig i mindre storlek, gärna ett passfoto. Fotot får inte vara äldre än sex år.
 4. Fäst fotografiet på ansökningsblanketten med ett gem och skicka in det tillsammans med läkarintyget till kommunens Kontaktcenter, Stadshusplatsen 1, 149 81 Nynäshamn.
 5. Ett brev skickas hem till dig med med information om hur du går tillväga för att boka en tid med en färdtjänsthandläggare.
 6. Färdtjänsthandläggaren skriver en utredning och skickar alla handlingar vidare till färdtjänsten i Region Stockholm.
 7. Svaret på din ansökan om färdtjänst får du i ett beslut från trafiknämnden.

Ändra färdtjänsttillstånd

Behöver du ändra ditt nuvarande färdtjänsttillstånd så finns det en blankett hos Region Stockholm du enkelt kan fylla i.

Trafiknämnden ansvarar

Trafiknämnden ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län och för färdtjänsten, som räknas till den särskilda kollektivtrafiken. Färdtjänstfrågorna hanteras av färdtjänststutskottet under trafiknämnden.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning som kräver att du måste åka på ett dyrare sätt än andra, kan ansöka om riksfärdtjänst. Resan ska vara en fritidsresa och göras mellan kommuner i Sverige.

Resor med riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är lagstyrt och behovsprövat. Resorna ska göras med det billigaste genomförbara färdmedlet som den sökande klarar av. De flesta klarar av att resa med allmänna kommunikationer om de har någon med sig som hjälper.

 • I första hand beviljas resa med buss och tåg tillsammans med
  ledsagare.
 • I andra hand beviljas resor med buss och tåg i kombination med bil,
  så kallade anslutningsresor.
 • Resa med personbil eller specialfordon för hela resan beviljas endast
  när funktionsnedsättningen gör att ovanstående inte är möjligt.
 • Avsaknad av allmänna kommunikationer till resmålet, avgångstider
  som inte passar eller brist på ledsagare är inte skäl till att bli beviljad
  resa med bil.

Hjälp under resor

Det finns kostnadsfri stationsledsagning på många tågstationer. Du kan få hjälp med att komma till/från tåget även vid exempelvis tågbyten samt hjälp med att bära bagage. På många tåg finns möjlighet att använda rullstolslyft för dig med rullstol. Ofta finns också möjlighet att boka handikapplats nära ingång och toalett. Du har möjlighet att ta med en medresenär som själv betalar sin biljett. Har du ett särskilt hjälpbehov under resan kan du ansöka om att resa med ledsagare. Du ansvarar själv för att utse din ledsagare. Det kan till exempel vara en vän, släkting eller personlig assistent.

Utomlänsbiljett

Du som är beviljad färdtjänst kan också resa inom kommuner utanför
Stockholms län. Kontakta Färdtjänstens kundtjänst 08-720 80 80 för att
beställa utomlänsbiljetter.

Avgift för riksfärdtjänst

Vid resa med riksfärdtjänst betalar kommunen en del av resan och resenären betalar en egenavgift som ska motsvara normala reskostnader. Egenavgiften är ett schablonbelopp som regeringen har beslutat. Blir du beviljad resa med ledsagare bekostas dennes resa av kommunen. En faktura på egenavgiften skickas till dig från Riksfärdtjänsten Sverige AB vid resa med buss och tåg. Vid resa med bil betalas egenavgiften direkt till chauffören.

Bokning av resa

Vid beviljad resa läggs ett tillstånd hos Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Du får själv boka resan antingen genom att ringa eller använda deras e-tjänst.

Ansökan

Om du vill resa utanför Stockholms län, ansöker du om riksfärdtjänst genom att fylla i en blankett Pdf, 158.5 kB.. Handläggaren på kommunen träffar dig och utreder ditt behov av riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning. Kommunen fattar sedan beslut. Beslutet skickas sedan till sökande.

Ansökan måste inlämnas till kommunen minst tre veckor innan planerad
avresa. Vid storhelger och under sommarmånaderna bör ansökan inkomma
sex veckor för avresedatum.

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig att parkera närmare ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd via vår e-tjänst:

Vi handlägger ärendet när du inkommit med en ansökan och ett läkarintyg. Vi behöver också fotobilagan med ett välliknande passfoto eller liknande, och din namnteckning. Om du haft parkeringstillstånd tidigare behövs inte ett nytt foto om fotot på parkeringskortet fortfarande är välliknande. I vissa fall behövs inte heller något nytt läkarintyg. Handläggningstiden och tillverkning av parkeringskortet tar i normala fall cirka tre veckor.

Om parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet ska underlätta för dig som är rörelsehindrad att parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet ger dig rätt att parkera på reserverade platser och i vissa fall där parkering annars är förbjuden. Det ger också rätt att i vissa fall parkera längre än föreskrivna parkeringsregler.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Missbruk av tillståndet kan medföra att det återkallas. Du som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast om du har särskilda skäl.

Kontaktcenter
08-520 680 00

Närtrafiken är speciellt anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla som har en SL-biljett får åka med. Närtrafiken är tänkt som ett alternativ till traditionell färdtjänst. Region Stockholm håller just nu på att se över och uppdaterar närtrafiken i Nynäshamns kommun. I Nynäshamn behöver du alltid förbeställa närtrafiklinjen minst 30 minuter före avgångstid på telefon 08-720 80 10. Närtrafiken drivs av Region Stockholm och SL. Läs mer på SLs webbplats och på Färdtjänstens webbplats.
Närtrafikens tidtabell.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Läs mer om sjukresor hos 1177.se Vårdguiden. Sjukresor sköts av Region Stockholm.

Kontakt

Färdtjänst

08-520 680 00


Riksfärdtjänst

Marie Hortlund

08-520 680 38

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Telefontider riksfärdtjänst

måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: