Sysselsättning och aktiviteter

Daglig verksamhet och Aktivitetshuset Idun är till för dig med funktionsnedsättning och som behöver en meningsfull sysselsättning. Här finns också information om vårt stöd till hur du kan hitta studier eller arbete.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombud..

Vem kan ansöka om daglig verksamhet?

Du kan söka om daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du måste tillhöra någon av följande två personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Kommunens dagliga verksamheter

När du blivit godkänd för daglig verksamhet erbjuds du arbetsuppgifter inom en verksamhet som passar dig. Målet är att ge dig en meningsfull sysselsättning på dagarna.

Horisontens dagliga verksamhet drivs i kommunens regi.

Mål och inriktning

Hos oss erbjuder vi daglig verksamhet för personer med omvårdnadsbehov. Vi inriktar oss mot sinnesupplevelser. Vi anpassar aktiviteterna individuellt efter de behov och intressen som finns och erbjuder möjlighet att vistas i mindre grupper.

Lokal och omgivning

Horisonten ligger i Stora Vikas gamla skola. Våra lokaler är tillgängliga och anpassade för personer med olika fysiska begränsningar. I vår närmiljö finns vacker natur med skog, hav och fina promenadvägar.

Mat och måltider

Alla deltagare har med sig egen matlåda till lunch. Vi serverar för- och eftermiddagsfika. Här finns möjlighet att både äta i sällskap med andra eller avskilt om man behöver det.

Personalens kompetens

Flertalet av oss i personalen är utbildade till stödassistenter. Flera är utbildade beröringspedagoger och kan erbjuda taktil stimulering. Gemensamt har vi mycket kunskap inom tydliggörande pedagogik, AKK, lågaffektivt bemötande och teckenkommunikation. Vi har även tillgång till kommunens sjuksköterskor och rehab-personal.

Inflytande

På Horisonten är vi lyhörda för allas behov och önskemål. Vi vill tillgodose allas behov i så stor utsträckning som möjligt. Vi ser anhöriga som viktiga nyckelpersoner som kan hjälpa oss med de individuella anpassningarna, för att våra deltagare ska få en bra och meningsfull dag hos oss.

Aktiviteter

Vi erbjuder deltagarna datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser och sinnesupplevelser. Andra friskvårdsaktiviteter är bad, taktil stimulans och Friskis och Svettis.

Antal årstidsanställda: 13 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

08-520 737 43

Gruppchef
Anna Hjulström
anna.hjulstrom@nynashamn.se

Adress
Bondängsvägen 26a
148 60 Stora Vika

LevUt är en sammanslagning av de verksamheter som tidigare hette Leveransgruppen och Utegruppen. LevUts dagliga verksamhet drivs i kommunens regi.

Mål och inriktning

Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Vi har ett brett utbud av aktiviteter som vi anpassar efter våra deltagares behov och intressen. Vi erbjuder arbetsuppgifter i vår lokal men även ute på olika arbetsplatser. På arbetsplatserna finns det möjlighet att antingen få personalstöd eller vara på utflyttad verksamhet utan personal från daglig verksamhet. Målet är att alla ska få möjlighet till individuell utveckling efter sina egna önskemål.

Lokal och omgivning

Vår lokal ligger i Nynäshamns tätort med närhet till naturen. Det är nära till busshållplats och de flesta tar sig till och från LevUts lokal själva. De som inte kan åka buss blir hämtade och lämnade av oss. Arbetsplatser som vi just nu samarbetar med är ICA Maxi, Tallåsen äldreboende, kommunhuset, Sorunda ridhus och elevcaféet på Nynäshamns gymnasieskola

Mat och måltider

Alla deltagare har med sig egen matlåda till lunch. Vi serverar för- och eftermiddagsfika. Det finns både möjlighet att äta i sällskap med andra eller avskilt om man behöver det.

Personalens kompetens

Flertalet i personalen är utbildade till stödassistenter och stödpedagoger. Flera är utbildade beröringspedagoger och kan erbjuda taktil stimulering. Tillsammans har vi stor kunskap inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande. Vi har även tillgång till kommunens sjuksköterskor och rehab-personal.

Inflytande

På LevUt är vi lyhörda och gör individuella planeringar efter behov och önskemål. Vi försöker tillgodose allas behov i så stor utsträckning som möjligt. I vårt brukarråd ger vi alla chansen att påverka vår verksamhet.

Aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter som datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser och teater. Vi erbjuder även olika friskvårdsaktiviteter som paddel, bad, taktil stimulans och Friskis och Svettis.

Antal årstidsanställda: 12 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

Telefon
08-520 736 64 och 08-520 736 65

Gruppchef
Emelie Holst Wikström
emelie.holst-wikstrom@nynashamn.se

Adress
Konsul Johnssons väg 2
149 45 Nynäshamn

Lugnets djur och naturs dagliga verksamhet drivs i privat regi.

Mål och inriktning

En daglig verksamhet som vänder sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller personer med diagnoser inom autismspektrat.

På en mindre gård i Västerhaninge bedrivs Lugnets Djur och Natur. Verksamheten baseras på djurhållning och odling. På gården finns ett stall och hagar. Djur på gården är hästar, alpackor, kaniner, höns, hundar och en stallkatt. På gården finns också grönsaks-, bär-, och fruktodlingar. Aktiviteterna på gården inbjuder till rörlighet, stimulans av sinnena och upplevelsen ska vara kravlös men meningsfull.

Lokal och omgivning

Verksamheten rymmer två rum med kök samt tillgång till ett mindre hus som kan användas till enskilda aktiviteter eller för en mindre grupp. Då gården ligger i en lantlig skogsmiljö med närhet till badvänlig sjö finns också möjlighet till skogspromenader och bär- och svampplockning.

Mat och måltider

I verksamheten finns möjlighet att förvara, värma och äta medhavd lunch och mellanmål.

Personalens kompetens

Det finns medarbetare i verksamheten med de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på den dagliga verksamheten så att brukarnas behov alltid kan tillgodoses. Personal ska ha adekvat utbildning och dokumenterad kompetens och erfarenhet för arbetet. Det innebär minst grundläggande (gymnasienivå) omsorgsutbildning eller motsvarande.

Personalen ska ha goda kunskaper i det svenska språket såväl vad det gäller att tala, läsa och uttrycka sig i skrift. En fast medarbetargrupp finns som bas i verksamheten och verkar för att uppnå en hög medarbetarkontinuitet. Målet är att brukare ska träffa så få olika personer som möjligt.

Inflytande

Arbetet utvärderas dagligen med hur arbetstagarnas behov av stöd ser ut, hur arbetsmiljön för medarbetarna ser ut samt att det upprättas riskanalyser och avvikelserapportering vid behov. Två gånger per år eller vid behov uppdateras den enskildes genomförandeplan. Vid uppdatering av genomförandeplanen görs utvärderingar med arbetstagare och kontaktperson. Dessa utvärderingar ligger till grund för hur vi ska utveckla verksamheten individuellt för den enskilde personen. Vi får också genom dessa utvärderingar nya idéer till kommande aktiviteter.

Aktiviteter

Förutom djur, natur och odling skapas utbud av aktiviteter utifrån deltagarnas intressen, behov och önskemål. Som inomhus kan vara att använda alpackaull för att skapa något du gillar, använda fjädrar från hönsen för att göra något kreativt, möjlighet att skapa med stengodslera/betong, sylta, safta, baka, lägga pussel, spela spel, pausa till musik. Utomhus ägnar vi oss åt promenader, plocka bär och svamp, bada i insjö, fotografera, besöka fågelsjö med kikare, åka skidor och skidskor. Ibland utflykter med lunch då vi hjälps åt att laga mat med hjälp av stormkök.

Antal årstidsanställda: 3 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

Natalie Vaneker
verksamhetschef
070-739 80 34
lugnetsdjurochnatur@gmail.com

Webbplats
Lugnets djurs webbplats

Adress
Lugnetvägen 37 B
137 36 Västerhaninge

Nickstadalens dagliga verksamhet drivs i kommunens regi.

Mål och inriktning

Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Här erbjuder vi till exempel legoarbete, återvinning och arbete i utemiljö. Våra insatser är individuellt anpassade efter de behov och intressen som finns. Målet är att alla ska få möjlighet till individuell utveckling efter sina egna önskemål.

Lokal och omgivning

Nickstadalen ligger i Nynäshamns tätort med närhet till naturen, havet och fina promenadstråk. Lokalen ligger nära busshållplats och tågstation. De flesta tar sig till och från Nickstadalens lokal själva. De som inte kan ta bussen blir hämtade och lämnade av oss.

Mat och måltider

Alla deltagare har med sig egen matlåda till lunch. Vi serverar för- och eftermiddagsfika. Det finns både möjlighet att äta i sällskap med andra eller avskilt om man behöver det.

Personalens kompetens

Personalen har lång erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet och delar av arbetsgruppen är utbildade till stödassistenter. Flera är utbildade beröringspedagoger och kan erbjuda taktil stimulering. Tillsammans har vi stor kunskap inom tydliggörande pedagogik, AKK och lågaffektivt bemötande. Verksamheten har också tillgång till kommunens sjuksköterskor och rehab-personal.

Inflytande

Här på Nickstadalen är vi lyhörda inför allas behov och önskemål. För att tillgodose de olika behoven gör vi individuella planeringar för varje deltagare. I vårt brukarråd får alla möjlighet att påverka verksamheten efter sina önskemål.

Aktiviteter

På Nickstadalen erbjuder vi datakommunikation, musik, rörelse, skapande verksamhet, utomhusvistelser, skogsgrupp och teater. Vi har även olika friskvårdsaktiviteter som padel, bad, taktil stimulans och Friskis och Svettis.

Antal årstidsanställda: 5 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

08-520 736 89

Enhetschef
Birgitta Nyström
birgitta.nystrom@nynashamn.se

Adress
Nickstabadsvägen 13
149 43 Nynäshamn

Återbrukets dagliga verksamhet drivs i privat regi.

Mål och inriktning

Dataåterbruket är en verksamhet där du som har ett intresse inom IT får möjlighet att utvecklas oavsett tidigare kunskaper. Du får hantera datorer och mobiltelefoner i både mjuk- och hårdvara. Kanske gillar du fotografering, film eller musikskapande i digital miljö, eller vill lära dig mer om programmering eller felsökning av olika digitala enheter.

Vi är en verksamhet som strävar efter att utvecklas på alla plan, där dina åsikter är viktiga och där gemenskap har en central roll. Beroende på tillgång så finns det möjlighet att göra en insats för miljön där återbruk av datorer är en av våra uppgifter.

Lokal och omgivning

Stor och fin lokal med bra ytor på bottenplan mitt i Skogås centrum. Närhet till flera matställen och matbutiker. Bara fem minuter till pendeltåg och busshållplats precis utanför. Egen datorplats med möjlighet till avskärmning.

Mat och måltider

Fullt utrustat kök med möjlighet för egen matlagning eller för att värma medhavd mat. Gångavstånd till centrum med matställe och affär.

Personalens kompetens

Personal med minst gymnasiekompetens. Utbildad systemutvecklare, media och musik. Alla har fleråriga erfarenheter inom LSS.

Inflytande

Brukarnas inflytande och delaktighet är viktigt hos oss. Varje morgon har vi morgonmöte där alla som vill är med. Brukar-APT sker var tredje månad där det finns tillfälle att prata med högre chefer.

Aktiviteter

Varje dag finns schemalagda gruppaktiviteter som är valfria att delta i. Aktiviteter som programmering, mediaskapande med musik och film, IT-kunskap, brädspel och lanspel (dataspel). Allt skapat utifrån gruppens önskemål. Vi har även lankvällar en gång i månaden för att bygga gemenskap.

Antal årstidsanställda: 3 personal
Kollektivavtal: ja

Kontakt

Telefon
072-248 10 38

Johan Nilsson
Enhetschef
Johan.nilsson@evusomsorg.se

Adress
Storvretsvägen 60
Skogås

Meningsfull fritid

Lappar med text

Hit är du välkommen som kämpar med utmaningar och känner behov av verksamheten vid aktivitetshuset Idun. Dina utmaningar kan vara kognitiva svårigheter, psykisk ohälsa, beroende eller annan komplex problematik som bidragit till utanförskap.

Öppen träfflokal

Idun har en öppen träfflokal där du kan umgås med andra personer. Här kan du till exempel lyssna på musik, pyssla i hantverksrummet, fika, äta lunch, spela kort eller bara umgås. På Idun har vi grupper med olika inriktningar som till exempel friskvård och hantverk. Vi firar även midsommar, påsk och jul med lite extra festliga luncher.

Är du intresserad kan du komma förbi på ett spontant besök eller boka ett studiebesök. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Sysselsättning

På Idun kan du delta i strukturerade aktiviteter eller arbetsträning. Din aktivitet kan till exempel vara sysslor i köket, i caféet, i bakgruppen, i städgruppen eller i hantverksgruppen. Stöd kan också ges för arbetsträning på andra arbetsplatser.

För att delta i sysselsättning och aktiviteter tar du kontakt med någon av arbetshandledarna. Ni gör därefter en strukturerad planering tillsammans som baseras på dina önskemål om aktivitet, vad du vill uppnå och vilka tider som är aktuella.

Samverkan - för din skull

Om du vill kan du få stöd i att komma vidare i arbete eller studier. Vi samarbetar gärna med dina kontaktpersoner på boendestödet, behandlingsteamet, försörjningsstöd, Försäkringskassan, Arbetsförmedling eller vården för att du ska få ett så brett stöd som möjligt.

Aktivitetshusets uppdrag är att vara kommunens arena för sysselsättning, arbetsträning och socialt stöd i syfte att öka livskvalitet, stärka känsla av sammanhang, öka tilltro till egen förmåga, skapa mening och öka känslan av egenmakt för invånarna med olika utmaningar som själva definierat sig ha behov av verksamheten. Utmaningar kan vara kognitiva svårigheter, psykisk ohälsa, beroende eller annan komplex problematik som bidragit till utanförskap.

Den öppna träfflokalen erbjuder social samvaro och stöd att bryta isolering. Insatser av arbetsinriktad och mobiliserande karaktär i form av sysselsättning och arbetsträning erbjuds också såväl som gruppverksamhet inriktad på hälsa, fritid och kultur. Alla insatser utformas individuellt efter deltagarnas behov, önskemål och förmågor. Verksamhetsutveckling sker kontinuerligt med hög grad av delaktighet.

De insatser som Aktivitetshuset erbjuder är dels öppen träfflokalsverksamhet med möjlighet att prova olika aktiviteter, dels strukturerad sysselsättning eller arbetsträning. Stöd vid arbetsträning kan även ges på reella arbetsplatser ute i samhället.

Träfflokal

Träfflokalverksamheten erbjuder kravlös samvaro i syfte att bryta social isolering. Att träfflokalen fungerat väl som en social arena har visat sig genom att många etablerat vänskapsrelationer och börjat träffas privat. Träfflokalen och caféet är öppet vardagar och lunch serveras till självkostnadspris. Besökare kommer för att fika, umgås, spela spel, lägga pussel och äta lunch. Tillgång finns till tv och datorer. Med utgångspunkt i träfflokalen sker traditionsenligt firande vid påsk, midsommar och jul. Aktiviteter såsom spel, utflykter, födelsedagsfirande samt tillgång till hantverksrummet är delar av träfflokalen. Många deltagare har på detta kravlösa sätt startat sin kontakt med verksamheten, och sedan blivit intresserade av att delta i strukturerade aktiviteter.

Nätverksskapande arbete av ”case management-karaktär”

Insatsen har utvecklats utifrån behov hos deltagare som ”hamnat mellan stolarna” såsom sjukrivna utan ersättning, deltagare i behov av vårdkontakt, med stödbehov för att ansöka om boendestöd eller annan insats, med ekonomiska svårigheter i behov av kontakt med budget-, och skuldrådgivaren samt i behov av stöd i kontakter med försäkringskassan eller där SIP-möte behöver initieras för sammanhållen planering. Insatsen pågår tills relevant kontakt etablerats. För deltagare som har sjukskrivning eller sjukersättning kan personal medfölja vid vårdbesök om så önskas.

Fritids-, kultur- och hälsoinriktade aktiviteter

Olika gruppaktiviteter utvecklas utifrån deltagarnas önskemål. Arbetssättet innebär att deltagarna är aktiva i planering, genomförande och utvärdering. Exempel på aktiviteter är promenader, hantverksgrupp, kulturgrupp samt bokcirkel.

Arbetsinriktad sysselsättning och arbetsträning

Insatsen består av strukturerad arbetsinriktad verksamhet såsom schemalagt deltagande i kök, café och i lokalskötselgrupp. Insatsen är anpassad efter behov och förmåga samt fungerar som en reell arbetssituation. Flera deltagare har arbetsträning i syfte komma ut i arbetslivet.

Köks- och caféverksamheten innefattar alla förekommande arbetsuppgifter såsom inköpsplanering och inköp i lokala butiker, beställningar, matlagning, bakning, livsmedelshantering, service till kunder, kassaarbete och städning. Utöver detta ingår även att följa ekonomin runt inköpen och att genomgå webbutbildning för livsmedelshantering.

Lokalskötseln innebär arbetsuppgifter såsom enklare städning, vaktmästeriuppgifter, skötsel av krukväxter, tvätt och sophantering. Under sommarhalvåret ingår även skötsel av utemiljön på innergården.

I alla arbetsinriktade insatser ingår arbetsmiljö- och personalarbete. Det innebär att man, precis som på vilken arbetsplats som helst, genomför arbetsplatsträffar, planeringsmöten, arbetar med arbetsmiljöfrågor samt upprättar rutiner. Scheman och veckoplaneringar genomförs både på individ- och gruppnivå.

IPS/Individuell Placering och Stöd

Metoden handlar om att möta de deltagare som uttrycker önskan om att arbeta med målet att komma ut på en reell arbetsplats. IPS är en evidensbaserad modell för arbetsrehabilitering.

Förenklat kan arbetsprocessen beskrivas i stegen: utveckla beredskap, vilja, välja, skaffa och behålla. Grundprinciperna i IPS innebär att lämplighet baseras på deltagarens vilja, intressen och val. Principerna styr mot arbete, och vanligt lönearbete är målet. Vägledning i ekonomi och försörjning ingår alltid. Stödet ges utan tidsbegränsning och är integrerat med andra insatser runt deltagaren. Sökande efter arbete inleds så snart deltagaren uttryckt vilja för arbete. Ytterligare en princip är att relationer och kontakter byggs upp med arbetsgivare för att öka möjligheterna för deltagarna att snabbt nå arbetsmarknaden. Ambitionen på Aktivitetshuset är att möta uttryckta behov och önskemål om arbete. Fokus för arbetssättet har främst varit att arbeta med utvecklande av vilja, motivation och beredskap.

Katalogen Kultur och fritid för alla

Nynäshamns kommun har tillsammans med Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö tagit fram en katalog med kultur- och fritidsaktiviteter speciellt för dig som behöver extra stöd. Katalogen gäller från hösten 2022 till och med våren 2024.

Du kan ladda ner katalogen Kultur och fritid för alla men du kan också hämta den på Kontaktcenter i kommunhuset eller på närmaste bibliotek.

Fritidsnätet – hitta fritidsaktiviteter på webben

Fritidsnätet är en webbtjänst som samlar ett stort fritidsutbud för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län.

I Fritidsnätet samverkar 22 kommuner i Stockholmsområdet samt Region Stockholms Habilitering och Hälsa för att skapa en internetbaserad databas med mängder av fritidsmöjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

Onsdagsvillan

Onsdagsvillan är en verksamhet för personer i alla åldrar och som har funktionsvariationer.

Ung Fritid erbjuder i Villan, Centralgatan 17 i Nynäshamn, denna målgrupp fritidsgårdsverksamhet precis som till alla andra besökare. Alltså samma utbud men också öppet onsdagar för ungdomar utan funktionsvariationer.

Tid: Onsdagar 18.00-21.00.

Ung Fritid ordnar också aktiviteter för särskolorna i kommunen på fredagar med dans och musik.

Arbete och studier

Kommunen ger olika former av stöd till unga, vuxna och personer med funktionsnedsättning - eller som på andra sätt behöver stöd att få ett arbete. Vårt mål är att utgå från personliga förutsättningar och erbjuda anpassat stöd som leder mot arbete eller utbildning.

Du som är 16-30 år

Ung i Nynäs

Ung i Nynäs är till för dig mellan 16-30 år som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete eller välja vad du vill studera. På Ung i Nynäs möter du ett team med arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Vi kartlägger dina behov och tillsammans arbetar vi för att du ska få rätt stöd att få ett arbete eller börja studera.

Du kan själv ta kontakt med Ung i Nynäs. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller någon annan myndighetsperson kan du få hjälp att komma i kontakt med oss.

Ansökan

Du kan också själv ta kontakt med Ung i Nynäs, vår ansökningsblankett finns att hämta på Lövlundsvägen 5, en trappa upp. Ligger i brevlådan vi dörren. Alternativt kan du skriva ut blanketten själv.

Kontakt

Ung i Nynäs
Lövlundsvägen 5, 1 trappa
149 30 Nynäshamn

Malin Wallmark
gruppchef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Jessica Andersson
studie- och yrkesvägledare
08-520 683 63
jessica.andersson@nynashamn.se

Mona Hällblad
arbetsmarknadskonsulent
08-520 684 03
Mona.hallblad@nynashamn.se

Frida Johnsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 739 41
frida.johnsson@nynashamn.se

Emma Larsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 10
emma.larsson@nynashamn.se

Anna Ersson
Arbetsmarknadskonsulent, SE
08-520 681 41
anna.ersson@nynashamn.se

Jessika Andersson
Arbetsmarknadskonsulent, CM
08-520 688 95
jessika.andersson@nynashamn.se

Du som är 31-66 år

Arbetscentrum

Arbetscentrum är till för dig som är 31-66 år och som behöver ett samordnat stöd för att hitta arbete eller börja studera. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare eller kurator kan de hjälpa dig att komma i kontakt med oss. Du kan även ansöka själv.

Ansökningsblankett finns att hämta på Lövlundsvägen 5, en trappa upp. Ligger i brevlådan vid dörren. Eller så kan du skriva ut blanketten här nedan.

Så här kan vägen till arbete eller studier se ut:

  1. Ansökan och återkoppling. När du har ansökt till Arbetscentrum eller blivit remitterad från annan myndighet så återkommer vi inom två veckor.
  2. Informationsmöte. Vid vårt första möte pratar vi om din situation och vad vi kan stötta dig med.
  3. Kartläggning. Vi pratar om dina erfarenheter av arbete och studier, dina intressen och din hälsa. Vi utforskar din motivation och önskan att finna arbete eller studier.
  4. Handlingsplan. Efter kartläggingen gör vi tillsammans en handlingsplan med mål och delmål.
  5. Aktiviteter under inskrivningstiden. Förberedande aktiviteter som syftar till att närma dig arbete eller studier, till exempel arbeträning och motiverande samtal. Vi har också arbetsinriktade/studieinriktade aktiviteter för att stötta dig som står lite nämre arbetsmarknaden men behöver stöd för att hitta ett arbete, till exempel studiebesök och praktik. Vi personanpassar stödet och vi har kontinuerliga uppföljningar.
  6. Avslut. När du börjat arbeta eller studera kan du forfarande vara inskriven för att behålla arbete eller studier.

Kontakt

Arbetscentrum
Lövlundsvägen 5, plan 2
149 30 Nynäshamn

Anne Gustafsson
gruppchef
08-520 681 81
anne.gustafsson@nynashamn.se

Eva Gunnarsson
arbetsmarknadskonsulent
08-520 738 06
eva.gunnarsson@nynashamn.se

Helen Strandkulle
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 14
helen.strandkulle@nynashamn.se

Anders Lindvall
arbetsmarknadskonsulent
08-520 683 99
anders.lindvall@nynashamn.se

Anneli Sada
arbetsmarknadskonsulent
08-520 681 21
anneli.sada@nynashamn.se

Yousef Termanini
arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 05
yousef.termanini@nynashamn.se

Terése Sveijer
Stöd till arbete (SE-konsulent)
08-520 684 86
terese.sveijer@nynashamn.se

Sara Arnehall
Stödsamordnare (CM-konsulent)
08-520 737 53
sara.arnehall@nynashamn.se

Saija Winsa
Kognitiv beteendeterapi till arbete (KBT-konsulent)
08-520 684 24
saija.winsa@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: