Sommarjobb för ungdomar

Under sommaren har du möjlighet att få ett jobb i en kommunal verksamhet eller hos en ideell förening eller organisation. Exempel på arbetsplatser är park- och markskötsel, vård och omsorg, barnomsorg, simskola och kulturjobb.

Ansökan till sommarjobb är öppen från 5-25 februari.

Du som har ansökt om sommarjobb kommer att få besked via mejl och Mina Sidor senast under vecka 16.


Du som har fyllt 16-17 år under året har möjlighet att få ett jobb i Nynäshamns kommun. Sommarjobbsgarantin gäller för ungdomar som fyller 16 år under 2024. 17-åringar får söka men har ingen sommarjobbsgaranti utan erbjuds ett jobb i mån av ledig plats. Om du inte har sommarjobbat tidigare i kommunen kommer du att prioriteras framför dem som gjort det.

För att kunna erbjudas ett sommarjobb ska du:

 • Ansöka om sommarjobb i tid.
 • Vara född 2007 eller 2008.
 • Vara folkbokförd i Nynäshamns kommun.
 • Delta på den obligatoriska och digitala informationsträffen.
 • Ha arbetstillstånd eller undantag för arbetstillstånd om du är asylsökande. Benämningen AT-UND som betyder ”Arbeta under tiden som asylsökande” ska då stå angivet på ditt LMA-kort, det plastkort med foto som visar att du är asylsökande.

Mina sidor i FerieBas

När du är klar med din ansökan kommer du få en mejlbekräftelse med ett lösenord som du använder tillsammans med ditt personnummer för att logga in på din personliga sida som kallas "Mina sidor".

På Mina sidor ser du en sammanfattning av din ansökan. Dina kontaktuppgifter kan du ändra när som helst. Dina övriga val i ansökan till exempel geografiskt område, arbetsområde och period, kan du bara ändra fram till sista ansökningsdagen.

Om du har blivit erbjuden ett sommarjobb via kommunen men får ett annat sommarjobb som du har ordnat själv, måste du meddela det till sommarjobbssamordnaren så fort som möjligt. Då går chansen till sommarjobb från kommunen vidare till någon annan istället och erbjudandet till dig plockas bort.

Glöm inte att fråga efter ett arbetsintyg efter avslutad anställning. Det är ett bevis på att du varit anställd och utfört arbete på din arbetsplats.

Du kan både vara Ung Entreprenör och ha ett sommarjobb under period 3. Om du redan har sökt till sommarjobben och får problem när du försöker ansöka till Unga Entreprenörer, var vänlig kontakta oss så hjälper vi dig!
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på hemsidan.

Unga entreprenörer

Unga Entreprenörer riktar sig till dig, som fyller 16, 17 eller 18 år under året. Syftet är att du får lära dig att utveckla en affärsidé, starta och driva ett eget hobbyföretag och/eller får du öva dina entreprenöriella förmågor utifrån en given utmaning/uppdrag under sommaren 2024.

Du får en utbildningsvecka följt av minst tre så kallade driftsveckor med start i mitten av juni till mitten av juli. Exakt datum för start och avslut kommer senare i vår.

Efter utbildningsveckan får du ett startstipendium på 4000 kr. Utöver stipendiet får du ingen lön utan förhoppningen är att du kan tjäna egna pengar på din idé under resten av sommaren.

Målet med satsningen är att du som deltagit i Unga Entreprenörer känner dig trygg med att fortsätta utveckla ditt entreprenöriella intresse genom till exempel gymnasieskolornas Ungt Företagande. Målsättningen är också att, i förlängningen, öka antalet unga entreprenörer i kommunen.

Mina sidor i FerieBas

När du är klar med din ansökan kommer du få en mejlbekräftelse med ett lösenord som du använder tillsammans med ditt personnummer för att logga in på din personliga sida som kallas "Mina sidor".

På Mina sidor ser du en sammanfattning av din ansökan. Dina kontaktuppgifter kan du ändra när som helst. Dina övriga val i ansökan till exempel geografiskt område, arbetsområde och period, kan du bara ändra fram till sista ansökningsdagen.

Om du har blivit erbjuden ett sommarjobb via kommunen men får ett annat sommarjobb som du har ordnat själv, måste du meddela det till sommarjobbssamordnaren så fort som möjligt. Då går chansen till sommarjobb från kommunen vidare till någon annan istället och erbjudandet till dig plockas bort.

Glöm inte att fråga efter ett arbetsintyg efter avslutad anställning. Det är ett bevis på att du varit anställd och utfört arbete på din arbetsplats.


Skriv tabellbeskrivning här

Vecka

Aktivitet

6-8

Start för ansökan om sommarjobb – 5 februari

8

Sista ansökningsdag - 25 februari (Unga Entreprenörer 19 april)

8-16

Matchning. Besked/erbjudande under vecka 16

19-21

Obligatoriska informationsträffar för ungdomar som tackat ja till erbjudande. Viktig och nödvändig information kommer att skickas på mejl samt finnas tillgänglig på hemsidan.

25-27

Sommarjobbsperiod 1 pågår - 17 juni till 5 juli (dock inte på midsommarafton)

28-30

Sommarjobbsperiod 2 pågår - 8 juli till 26 juli

31-33

Sommarjobbsperiod 3 pågår - 29 juli till 16 augusti

Du kommer att ha din anställning i Nynäshamns kommun oavsett vilken arbetsplats du jobbar på. Kommunen har kollektivavtal som reglerar dina anställningsvillkor. Det kan finnas undantag. Du kommer då bli informerad om det.

Arbetstiderna kan variera beroende på vilken arbetsplats du kommer till. Information om just dina arbetstider får du när du kontaktar arbetsplatsen du blir erbjuden att vara på. Du får arbeta totalt 75 timmar under din arbetsperiod, det vill säga cirka fem timmar om dagen.

Kommunens löneutbetalningsdag är den 27:e varje månad. Du kommer få din lön den 27:e månaden efter arbetsperioden.

Utbetalning av lön

Alla löner från kommunen betalas ut genom Nordea. Om du redan har ett bankkonto hos Nordea behöver du inte göra något. Om du har ett bankkonto i en annan bank än Nordea gör du enklast din anmälan digitalt till Nordea. Ange arbetsgivarnumret 630485.

Digitalt lönebesked

När din lön betalas ut får du ett lönebesked som talar om hur mycket lön du har fått och hur mycket skatt som är avdragen. Lönebeskedet skickas ut digitalt och för att du ska kunna ta del av ditt lönebesked behöver du ansluta dig för digitala utskick. Det gör du på något av följande sätt:

 • Direkt i banken om du har lönekonto hos Swedbank eller Nordea
  Om det konto du vill ha lönen utbetald till är ett konto hos Swedbank eller Nordea kan du få ditt lönebesked direkt till banken. Så här gör du:

  Om du har ett Swedbank-konto: Gå till www.swedbank.se. Skriv elektroniskt lönebesked i sökfältet och följ anvisningarna.

  Om du har ett Nordeakonto: Gå till www.nordea.se Välj "Våra tjänster" i huvudmeny, därefter Konton och betalningar/ e-lönespecifikation och följ anvisningarna.

 • Du som har lönekonto i annan bank
  Om du har anmält att du vill ha lönen utbetald till en annan bank kan du få ditt lönebesked skickat till din digitala postlåda i Kivra. Gå till www.kivra.com och följ anvisningarna för att öppna en digital brevlåda. När du registrerat dig kan du sedan logga in med mobilt BankID eller användarnamn/lösenord.

Timrapport är grunden för rätt lön

Det är timrapporten Pdf, 111.9 kB. som ligger till grund för löneutbetalningen och det är du själv som ska skicka in den, ifylld och påskriven av handledaren och dig själv. Är du under 18 år ska även målsman underteckna. Det är viktigt att du skickar in din timrapport tillsammans med blanketten Lön utan skatteavdrag Pdf, 37.4 kB., om du inte vill att det dras skatt på din lön.

Skicka timrapporten till:
Lön och förmåner
Nynäshamns Kommun
Stadhusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

Du kan också lämna in din timrapport till kommunens Kontaktcenter.

Löner för sommarjobb

Skriv tabellbeskrivning här

Ålder

Ersättning

Ungdomar som är eller fyller 16 år under året

69 kronor per timme + 16.00 kronor i semesterersättning

Ungdomar som är 17 år

74 kronor per timme + 16.00 kronor i semesterersättning

Ungdomar som fyller 18 år under året

82 kronor per timme + 16.00 kronor i semesterersättning

Kollektivavtal är ett avtal om allmänna anställningsvillkor som till exempel lön, arbetstid, försäkring med mera och innehåller bland annat skyldigheter och rättigheter för dig som anställd. Kollektivavtalet är trygghet för dig som är anställd inom kommunen och gäller alla anställda.

Skattejämkning är när din arbetsgivare gör avdrag på den skatt du ska betala. Det kan de göra om du arbetar mindre än vad man vanligtvis gör som anställd under ett år.

För att göra avdrag på skatten får du inte tjäna mer än 20 431 kronor på ett år. När du sommarjobbar tre veckor genom kommunen tjänar du under 20 431 kronor och har därför rätt att göra avdrag på skatten. Tänk på att du kan tjäna mer under året om du har/får ett annat jobb under våren eller hösten. Om du vill skattejämka fyller du i den här blanketten Lön utan skatteavdrag Pdf, 101.4 kB. och skickar den tillsammans med timrapporten när du slutat ditt sommarjobb.

Om du tappat bort din timrapport Pdf, 111.9 kB. kan du ladda ner en ny här. Tänk på att du måste få den ifylld och påskriven av din handledare. Om du är under 18 år ska även en vårdnadshavare skriva under.

Alla har rätt att jobba max 75 timmar under en treveckorsperiod. Det blir cirka fem timmar per dag. Under första perioden infaller midsommar och de flesta blir lediga på midsommarafton. Du har rätt att arbeta igen de förlorade 5 timmarna under övriga dagar i din jobbperiod.

Varje arbetsplats har sina rutiner för hur du anmäler dig sjuk. På introduktionen du får din första arbetsdag får du veta hur du gör på just din arbetsplats.

Från och med den 15 dagen av din anställning på sommarjobbet kan du få ersättning om du blir sjuk. Ersättningen heter sjuklön och betalas ut istället för lön. Sjuklönen är 80 % av din lön. Den första dagen du är sjuk dras karens och den dagen får du ingen sjuklön.

Frågor och svar för unga om sommarjobb

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om sommarjobb. Listan uppdateras löpande med nya frågor. Hittar du inte ditt svar här är du välkommen att kontakta sommarjobbs-samordnaren.

Hur ansöker jag om sommarjobb?

Du söker i ett speciellt ansökningsformulär här på sommarjobbshemsidan (se fliken Ansökan och Mina sidor). Du kan bara ansöka under ansökningsperioden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Varför kan jag bara söka sommarjobb på webben?

Det är många ansökningar som kommer in och för att det ska bli både enklare och säkrare för oss att hantera alla ansökningar måste dem registreras på samma sätt. De flesta jobb söks idag via webbplats och för att kunna ge dig bra erfarenhet och kunskap om hur det går till i ditt fortsatta arbetsliv, vill vi att du gör det även i sommarjobbsansökan. 

Hur gör jag om jag bytt mejladress, mobilnummer eller andra kontaktuppgifter? 

Du kan när som helst göra ändringar i dina personuppgifter. Ändringarna gör du genom att logga in på ”Mina sidor” och går in under dina personuppgifter. Glöm inte att du alltid måste spara när du gjort dina ändringar. Annars finns det stor risk att du inte får viktig information när vi försöker nå dig.  

Hur gör jag om jag vill ändra i min ansökan?

Under ansökningstiden kan du göra ändringar i din ansökan under ”Mina sidor”. Du loggar in på ”Mina sidor” och klickar vidare till ansökan, gör dina ändringar och skickar dina uppdaterade uppgifter genom att klicka på ”skicka ansökan”. Efter att ansökningstiden gått ut kan du endast ändra dina kontaktuppgifter.

Hur och när kommer jag få mitt sommarjobbserbjudande?

Du kommer att få ett mejl till den mejladress du angett i din ansökan tidigast under vecka 16. Meddelandet informerar dig om att du från och med nu kan logga in på ”Mina sidor” och se ditt sommarjobbserbjudande. Du måste svara på ditt erbjudande innan sista svarsdatum som står i mejlet. Om du inte svarar på ditt erbjudande i tid förlorar du din chans till sommarjobb.

När och var kommer alla obligatoriska informationsmöten för ungdomar att vara?

Alla obligatoriska informationsmöten kommer att genomföras under vecka 19-21, när du fått ditt erbjudande och tackat ja till det. Exakt datum för just ditt informationsmöte kommer att finnas med i ditt erbjudande om sommarjobb. Vi kommer inte kalla till några informationsmöten under lov. Informationsmötena kommer att hållas digitalt via Teams, inbjudan med inloggning kommer via e-post.

Om en arbetsgivare ringer och erbjuder mig att sommarjobba innan jag fått ett erbjudande från kommunen, kan jag tacka nej till det utan att förlora min chans till sommarjobb?

En del arbetsgivare har önskemål att få ringa eller träffa dig som ska sommarjobba hos dem innan de bestämmer sig. Om de bestämmer sig för dig och erbjuder dig en plats och du tackar nej, förbrukar du din chans att få ett sommarjobb genom kommunen. Ett muntligt erbjudande är detsamma som ett skriftligt erbjudande. Kolla alltid med sommarjobbssamordnaren om du är osäker.

Varför har inte jag fått ett erbjudande om sommarjobb när min kompis fått det?

Meddelandena skickas ut i flera omgångar och eftersom det är många som sökt kan det ta olika lång tid innan just du får ditt erbjudande. Har du under ansökningstiden bytt mobilnummer och/eller e-postadress måste du gå in på ”Mina sidor” och uppdatera med det nya.  

Hur gör jag om min arbetsplats vill ha ett utdrag ur Polisens belastningsregister?

Om man ska jobba med barnomsorg och/eller kulturarbete kräver arbetsplatsen att få se ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Man får inte jobba inom barnomsorg eller en arbetsplats som vänder sig till barn/ungdomar om man har begått brott. Utdraget ur belastningsregistret är personligt och gäller i 1 år. Du ska visa utdraget för din handledare första arbetsdagen och behåller det sedan.

Tänk på att ansöka om utdraget i tid då det brukar ta minst 2 veckor att få svaret hemskickat. Du ansöker enklast om utdraget via länken till Polisen.

Varför erbjuder kommunen sommarjobb till ungdomarna i Nynäshamn?

Det är för att så många ungdomar som möjligt ska få möjlighet att komma in i arbetslivet oavsett föräldrarnas nätverk. De ska få tjäna egna pengar och även få ett arbetsintyg som de kan visa upp när de söker andra jobb i framtiden. De får erfarenhet från arbetslivet och kunskap om olika yrken samt förståelse för vilka studier som krävs för ett specifikt yrke.

Hur många ungdomar kan söka jobb i år?

Nynäshamn har sommarjobbsgaranti för alla ungdomar 16 år, 17-åringar kan också söka men erbjuds bara en ledig plats om det är möjligt inom budgetramen. Det är cirka 600 ungdomar som har möjligheten att söka 2024.

Varför får inte jag som är 18 år ansöka om sommarjobb genom kommunen?

Du som är 18 år anses ha åldern inne för att söka sommarjobb på egen hand. Om du fyller 18 år innan sommaren kan du söka jobb som timvikarie inom barn och äldreomsorg samt olika kök hos kommunens Bemanningscentrum, du får mer information och söker enkelt via länken till Bemanningscentrum

Om jag får ett jobb jag inte vill ha, kan jag få byta jobb då?

Nej, du kan inte byta. Det finns ett begränsat antal jobb vilket innebär att det inte finns möjlighet till byten.

Kan jag byta jobb med min kompis?

Nej! Ditt erbjudande om sommarjobb är personligt och gäller endast för dig.

Kan jag välja period jag vill sommarjobba?

Ja! När du fyller i din ansökan ber vi dig välja minst två perioder som du kan arbeta. Under pågående ansökningsperiod kommer du kunna gå in på ”Mina sidor” och ändra period.

Kan jag byta erbjuden period?

Nej, erbjuden arbetsperiod går inte att byta  efter att ansökningstiden har gått ut. Kontakta projektledaren för sommarjobben via mejl sommarjobb@nynashamn.se om du vill tacka nej till erbjuden placering.

Vilka jobb kommer att erbjudas?

Tidigare år har det varit jobb bland annat inom förskola, äldre- och omsorgsboende, parkskötsel, restaurang, turistnäring, butiker, städ-och fastighetsskötsel, kiosk, café med mera. Från och med 2018 finns alla jobb inom kommunens egna förvaltningar samt hos ideella föreningar och organisationer. Det innebär att ingen kommer att placeras genom kommunens sommarjobb hos en privat arbetsgivare.

Om arbetsplatserna får välja, innebär det att inte alla får jobb?

Alla ungdomar som är eller blir 16 år under det här året och som ansöker om sommarjobb och går på informationsmöte erbjuds ett sommarjobb. Den som fyllt 17 år kan fortfarande söka men erbjuds endast om/när en plats blir ledig inom budgetram. Förutsättningen är att övriga regler följs.

Vad innebär ett annat jobb?

Kommunens sommarjobb är till för att ungdomar mellan 16 – 17 år ska få hjälp och möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Är du redan anställd hos en annan arbetsgivare och kommer fortsätta att vara det under sommaren har du på egen hand fått möjligheten om arbete och har därför inte rätt till ett sommarjobb genom kommunen. 

Frågor och svar samt information för arbetsplatser

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Listan uppdateras löpande med nya frågor. Hittar du inte ditt svar här är du välkommen att kontakta sommarjobbs-samordnaren.

Alla ungdomar som erbjuds arbete har i år ansökt om sommarjobb via ett webbformulär där de har skrivit ett kort personligt brev. De har även deltagit på ett obligatoriskt informationsmöte där de har tagit del av information om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Alla ungdomar garanteras 75 arbetstimmar under perioden på 3 veckor.

Arbetet ska ske under handledning. Det går bra att dela på handledarskapet så länge alla har kommit överens och ungdomen blir informerad om detta. Viktigt att veta för dig och din arbetsplats är att det finns regler för hur ungdomar får arbeta och att du läser foldern ”Så får barn och ungdomar arbeta” som arbetsmiljöverket ger ut. Som stöd har vi också tagit fram en checklista som ni kan använda vid en arbetsintroduktion.

Inför 2017 tog vi fram en rutin för misskötsamhet. Vi hoppas naturligtvis på att den inte ska behöva användas. Om det trots allt skulle inträffa någon situation av misskötsamhet så hoppas vi att rutinen är ett stöd för både dig som arbetsgivare och ungdomarna.

När ungdomarna har jobbat klart sin sommarjobbsperiod så vill de flesta ha ett anställningsintyg som bekräftar deras sommarjobb, arbetsplats och arbetsperiod. Vi har tagit fram en mall för hur det intyget kan se ut. Mallen kan du hitta på nynashamn.se/sommarjobb under rubriken Arbetsgivare - ta emot sommarjobbare. Om du som arbetsgivare även vill ge ett omdöme så är det något du och ungdomen själva kommer överens om.

Vi har på informationsmötet för ungdomar framfört önskemål om att de ska fylla i en utvärderingsenkät vid anställningens slut. Vi hoppas att ni kan hjälpa till genom att påminna om att besvara enkäten.

Vi önskar också att ni som arbetsgivare vill svara på en utvärderingsenkät som kan ge oss ett underlag till att förbättra sommarjobbsorganisationen till nästa år. Den skickar vi ut till er efter sommaren.

Har du frågor eller vill ha mer information kontakta sommarjobbssamordnaren. Se under rubriken Kontakt längst ner på sidan.

Kommunen har rutiner för hur ni ska hantera varje unik situation. Kontakta kommunens sommarjobbssamordnare så får ni hjälp i frågan.

På informationsmötet får ungdomarna om hur timrapporten Pdf, 111.9 kB. fungerar och var de kan skriva ut den. Timrapporten är samma sak som anställningsbeviset.

Vid avslutad period kontrollerar ni ifyllda timmar på timrapporten och skriver under den. Det är ungdomarnas ansvar att skicka/lämna in rapporten till kommunen.

De ungdomar som har särskilda behov kommer att placeras på de arbetsplatser som uppgett att de kan ta emot ungdomar med behov av extra stöd.

När ungdomarna tackat ja till ett sommarjobb i en viss kategori/verksamhet kommer de bli kallade till ett obligatoriskt informationsmöte.

Svaren på frågorna och det personliga brevet kommer att skickas till er/varje arbetsplats tillsammans med övriga handlingar som underlag i era förberedelser inför varje ungdoms sommarjobb. På informationsmötet kommer vi ge arbetsmarknadsinformation såsom regler och riktlinjer, rättigheter och skyldigheter med mera.

När alla ungdomar svarat på sitt erbjudande och vi har genomfört samtliga informationsmöten kommer vi att skicka ut namn och information till er arbetsgivare och handledare. Det kommer att ske senast i början på juni.

Nej. Du kan inte välja vem du vill anställa. Kommunen följer likställighetsprincipen. Det betyder att kommunen inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Ett syfte med kommunens sommarjobb är att de som inte har ett fungerande nätverk ska få möjlighet att prova på arbeten som de annars inte skulle få en chans till.

I ansökan gör ungdomarna val (period, geografisk placering och kategori/verksamhet) som sedan används vid matchning av arbetsplatser. Alltså kommer ungdomarnas svar att vara underlag för matchningen mot arbetsplatser.

Det finns två sätt att erbjuda plats om sommarjobb. Du kan antingen fylla i en inbjudan, skriv ut och skicka det med internpost eller vanlig post. Du kan också svara på inbjudan som skickats till alla chefer per mejl. I inbjudan fyller du i alla information som efterfrågas och anger hur många platser du har inom respektive period.

Kontakt

Kicki Lundgren

näringslivsutvecklare
08-520 684 37
kicki.lundgren@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: