Företrädesrätt vid återanställning

Du som har varit anställd på Nynäshamns kommun och fått sluta eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan här anmäla företrädesrätt till nya tjänster i kommunen.

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Nynäshamns kommun (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning).

Företrädesrätten gäller i nio månader

Företrädesrätten gäller, om du begär den, från och med den dag du mottagit beskedbrevet och kvarstår nio månader efter att din anställning avslutats. Rätten till företräde gäller till lediga arbeten som du har tillräckliga kvalifikationer för, inom det avtalsområde och i den förvaltning där du senast arbetat. Om du tackar nej till ett erbjudande kan du förlora din företrädesrätt.

Frågor och svar

Hur anmäler jag anspråk på företrädesrätt?

Du anmäler anspråk på företrädesrätt genom att klicka på den blå knappen ovan. Din anmälan kommer då att registreras och behandlas. Bifoga CV samt fyll i samtliga formulär så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid matchning av lediga tjänster.

Vad innebär företrädesrätten?

Det innebär att du kan ha rätt till en ny anställning på kommunen. Rätten till företräde gäller till lediga arbeten som du har tillräckliga kvalifikationer för, inom det avtalsområde och i den förvaltning där du senast arbetat.

Var kan jag vända mig om jjag har frågor om företrädesrätten?

Har du några frågor kan du vända dig till HR-enheten, hr-support@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: