Företrädesrätt vid återanställning

Du som har varit anställd på Nynäshamns kommun och fått sluta eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan här anmäla företrädesrätt till nya tjänster i kommunen.

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?
Dölj

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked från Nynäshamns kommun (eller underrättelse om avslut av tidsbegränsad anställning).

Hur anmäler jag anspråk på företrädesrätt?
Visa

Du anmäler anspråk på företrädesrätt genom att klicka på den blå knappen ovan. Din anmälan kommer då att registreras och behandlas. Bifoga CV samt fyll i samtliga formulär så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid matchning av lediga tjänster.

Rätten till företräde gäller till lediga arbeten som du har tillräckliga kvalifikationer för, inom det avtalsområde och i den förvaltning där du senast arbetat.

Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller, om du begär den, från och med den dag du registrerar din begäran och nio månader efter att din anställning avslutats.

Var kan jag vända mig om jag har frågor kring företrädesrätten?

Har du några frågor kan du vända dig till HR-avdelningen, hr-support@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: