Funktionshinderlots

Funktionshinderlotsen hjälper dig att hitta rätt information, ger dig stöd i frågor som rör funktionshinder och bidrar till en tryggare och enklare vardag för dig som lever med en funktionsnedsättning. Även du som är anhörig till någon som har en funktionsnedsättning kan kontakta funktionshinderlotsen. Tjänsten är kostnadsfri.

Hos funktionshinderlotsen kan du få stöd och lotsning till rätt instanser inom kommunal verksamhet samt tips och vägledning vart man kan vända sig om man har behov av andra aktörer, till exempel hälso- och sjukvård eller frivilligorganisationer. Du kan även vända dig till lotsen om du har frågor eller synpunkter kring tillgänglighet.

Funktionshinderkatalogen

I broschyren "Bra att veta – för dig som bor i Nynäshamn och har en funktionsnedsättning" finns samlad information om insatser från kommun, region och andra aktörer. Den finns att hämta kostnadsfritt i kommunens kontaktcenter. Det går även bra att ladda ned den digitalt Pdf, 10 MB..

omslag av katalog

Kontakt

Jenny Sahlin

äldre- och funktionshinderlots
08-520 689 01

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Susanne Vikander

anhörigsamordnare
08-520 688 79

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: