Lokalt partistöd

Det lokala partistödet betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. Partistödet är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om lokalt partistöd. Men det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om partistödets omfattning och formerna för det.

Grundstöd och mandatstöd

Enligt Nynäshamns kommuns bestämmelser om lokalt partistöd Pdf, 270.4 kB. består stödet av ett grundstöd per parti och år, samt ett mandatstöd per mandat och år. Hur mycket pengar som betalas ut till partierna beslutar kommunfullmäktige om i förskott varje år i samband med att mål och budget beslutas. Stödet betalas sedan ut i januari året därpå.

Partistöd 2024

För 2024 har kommunfullmäktige beslutat att det lokala partistödet är:

Grundstöd: 47 500 kronor per parti

Mandatstöd: 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige

Stödet betalas ut i januari 2024.

Redovisning och granskning

Enligt de lokala bestämmelserna om partistöd ska partierna som får stöd redovisa hur de har använt stödet. En skriftlig redovisning ska lämnas till kommunen senast den 30 juni året efter att det betalats ut. Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari - 31 december för året det gäller. Med redovisningen ska också partiet skicka med en särskild granskningsrapport som ska redovisa om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet använt partistödet. Det är upp till varje parti att själv bestämma vem som ska granska rapporten.

Ta del av tidigare redovisningar

Du kan själv begära ut partiernas inlämnade redovisning av lokalt partistöd. Kontakta kommunstyrelsen genom att ringa 08-520 680 00 eller mejla kontaktcenter@nynashamn.se.

Så har stödet fördelats 2023

I tabellen nedan kan du se hur partiernas partistöd har fördelats för 2023. Beloppen är angivna i kronor.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Sammanlagt stöd

Centerpartiet

95 500

Kristdemokraterna

95 500

Liberalerna

95 500

Miljöpartiet

95 500

Moderaterna

263 500

Pensionärspartiet

71 500

Socialdemokraterna

335 500

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

95 500

Sverigedemokraterna

191 000

Vänsterpartiet

71 500

Sammanlagd summa i kronor

1 410 500

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: