Skolgatan 35-37, 149 30 Nynäshamn

Viaskolan F-9

Med lugnt läge i ett av Nynäshamns villastadsområden samt uppe på Utsikten erbjuder vi en skola med god stämning, lång tradition och trygg atmosfär. Välkommen till Viaskolan F-9.

Utsiktens skoldelFörstora bilden

Viaskolan invigdes 1905 och är kommunens äldsta skola. Vi är en mellanstor skola som präglas av studiero och en trygg stämning.

Från höstterminen 2021 har vi även tillgång till nyrenoverade lokaler på Utsikten (bilden här intill), adressen Utsiktsvägen 8, där undervisning i högstadiets teoretiska ämnen sker för Viaskolan 7-9.

Från höstterminen 2024 koncentreras dock all undervisning för årskurs 7 till Gröndalsskolan.

En skola för alla

Viaskolan är en skola för alla, där alla elever och vuxna bemöts väl. Genom tydliga mål och anpassningar i undervisningen har varje elev förutsättningar att förstå vad som förväntas och får sina behov tillgodosedda.

Vi ser alla elevers kompetens, arbetar med både grupp- och individfokus och strävar efter goda studieresultat.

Mobilfritt

Viaskolan har valt att ha mobilfria lektioner på högstadiet och mobilfri skoldag i låg- och mellanstadiet, vilket gör det möjligt för eleverna att ha ett större fokus på undervisning och skoluppgifter.

Våra lärare är duktiga och vår personalomsättning är låg.

Grön flagg

Vi är också stolta över att vara en certifierad Grön Flagg-skola, via att vi fått godkänt för vårt miljöarbete av stiftelsen Håll Sverige rent.

Vår skola på Skolgatan 35-37 är en klassisk, charmig skolbyggnad i sten och ligger i ett lugnt villastadsområde. I alla klassrum finns moderna, digitala hjälpmedel såsom pedagogiska smart boards.

På skolan finns ett fint bibliotek med bibliotekarie på halvtid, en fullstor och väl utrustad idrottshall samt en matsal.

Viaskolans skolgård är välutrustad med tillgång till såväl fotbollsplan som ett fint skogsområde. På rasterna deltar pedagogerna aktivt i de yngre barnens lek. Vi har en stimulerande utomhusmiljö och bedriver gärna delar av den pedagogiska verksamheten utomhus. Vi har trivselledare, elever som leder andra elever i lek varje förmiddagsrast.

Från 2021 har vi även för årskurserna 7-9 tillgång till nyrenoverade lokaler på Utsikten, adressen Utsiktsvägen 8, med undervisning i teoretiska ämnen.

Här finns sju klassrum, matsal och en aula som också kan användas i undervisningen.

Skolans elevhälsoteam arbetar övergripande för att skolan ska förbli en trygg och sund plats. Vi har skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Vi arbetar också inom kommunens trivselprogram med bland annat elevorganiserade rastaktiviteter. Varje år genomför vi dessutom trygghetsenkäter för att säkerställa att alla på skolan ges de förutsättningar de behöver och mår bra.

Nynäshamns kommun har ett unikt samarbete med storklubben i fotboll, AC Milan. I kommunen finns fotbollsprofiler där AC Milan Academy ansvarar för upplägget.

Alla elever på högstadiet (årskurs 7-9) och i gymnasiet har sedan något år tillbaka kunnat söka till fotbollssatsningen som finns på kommunens alla tre högstadieskolor samt Nynäshamns gymnasium.

På fotbollsprofilen får du chans att satsa på fotboll. Profilen leds av en professionell tränare från AC Milan Academy och du lär dig AC Milans metodik och den italienska fotbollskulturen.

Upplägg

Du tränar i anslutning till ordinarie skoltid och har lektioner som teori, videoanalys och italienska språket. Träningarna, som är upp till tre gånger i veckan, hålls på Kvarnängens IP och är ett komplement till spel med ordinarie lokala klubblag.

Elever som går på andra skolor utanför Nynäshamns kommun måste först söka in till fotbollsprofilens uttagning, som sker varje år i maj månad, och sedan söka till någon av högstadieskolorna Gröndalsskolan, Vanstaskolan eller Viaskolan.

Ansökan

Ansökningar för högstadiet årskurs 7-9 är öppen mellan 15 mars och 15 april varje år, med uttagningar under maj månad som meddelas direkt från AC Milan.

Ansökan sker via AC Milan Academys webbplats för fotbollsprofilen.

Frågor om verksamheten kan ställas till info@acmilanacademy.se

Karta

Kontakt

Andreas Bolt

Biträdande rektor
08-520 666 97
andreas.bolt@nynashamn.se

Fritidshem, avdelning
för årskurs F-1

076-125 82 52

Öppettider

Huvudentrén låses klockan 15.50. För att komma in och hämta på fritidshemmet ring 076-125 82 52.

Fritidshem, avdelning
för årskurs 2-3

076-125 86 85

Öppettider

Huvudentrén låses klockan 15.50. För att komma in och hämta på fritidshemmet ring 076-125 82 52.

Fritidsklubben, årskurs 4-5

076-125 85 96

Öppettider

Huvudentrén låses klockan 15.50. För att komma in och hämta på fritidshemmet ring 076-125 82 52.

Viaskolan

Skolgatan 35-37
149 30 Nynäshamn

Utsiktsvägen 8 (för teoretiska ämnen år 7-9)
149 41 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: