31 jan 2024

Beslutat om ny skolstruktur och utvecklat skolval

Barn- och utbildningsnämnden tog på onsdagen beslut i två ärenden som förvaltningen haft i uppdrag att utreda: Ett stärkt skolval samt en ny skolstruktur för Nynäshamns tätort, där nu Gröndalsskolan kommer att bli centralortens enda högstadieskola.

Gröndalsskolan ska få en välbehövlig uppgradering samtidigt som syftet med den förändrade skolstrukturen i första hand är utveckling, genom att lägga mer pengar på undervisning och mindre på lokaler. Hyreskontraktet för Viaskolans högstadielokaler på Utsikten behöver ju nu inte förlängas.

Vi har tidigare beskrivit förslaget, som det nu alltså fattades beslut om.

Stärkt skolval

Från i höst går därmed alla sjundeklassare i Nynäshamns tätort i Gröndalsskolan. Det kan vara bra att känna till när nu också beslut fattats om stärkt skolval – något som i första hand är aktuellt för de som ska börja förskoleklass samt just för de som ska börja årskurs 7.

Det var ett ordförandeförslag som låg till grund för utredningen, som nu ledde till gårdagens beslut om skolval.

Syftet är att stärka elevers och vårdnadshavares inflytande över elevers skolplacering. Detta genom att vända på hur skolvalet i Nynäshamns kommun går till, så att vårdnadshavare får välja skola för sitt barn innan placering sker.

Mer information om skolval samt möjlighet att göra digital ansökan finns på sidan nynashamn.se/skolval

Öppet hus

I februari anordnas också öppet hus i kommunens grundskolor, med fokus på förskoleklass. Så här:

  • Svandammsskolan i Nynäshamn, 5 februari 16.30-17.30
  • Viaskolan i Nynäshamn, 6 februari 16.30-17.30
  • Gröndalsskolan i Nynäshamn, 7 februari 16.30-17.30
  • Kyrkskolan i Sorunda, 12 februari 16.30-17.30
  • Vanstaskolan i Ösmo, 13 februari 16.30-17.30
  • Tallbackaskolan i Ösmo, 14 februari 16.30-17.30

För elever som ska börja årskurs 7 hösten 2024 och deras vårdnadshavare hålls öppet hus så här:

  • Gröndalsskolan i Nynäshamn, 20 februari 16.30-17.30
  • Vanstaskolan i Ösmo, 21 februari 16.30-17.30

Varmt välkomna!