Pedagoghamnen

Välkommen till Pedagoghamnen - sidan för dig som är nyfiken på skola, skolutveckling och lärande i Nynäshamns kommun. Om du är rektor, lärare, lärarstudent, vårdnadshavare eller något annat spelar ingen roll.

Här på Pedagoghamnen bloggar våra lärare om sin undervisning och ger tips på didaktik, metodik och lärresurser. Här hittar du också aktuella projekt och forskning inom Nynäshamns kommuns skolor.

Aktuellt

 • Hungriga lärare delar idéer

  I Nynäshamns kommun uppmuntras nätverkandet mellan olika kompetenser i skolorna för att öka likvärdigheten. Att vi möts kan leda till en spridning av goda metoder-innovationer. Som ett led i denna utveckling var vi fyra lärare från Nynäshamn som under höstlovet drog till Tumba Gymnasium och Lärarnas forskningskonferens (LFK).
  Läs mer
 • Samarbete vid whiteboards i matematikundervisningen

  På Gröndalsskolan har vi fått förmånen att starta ett projekt i matematik med stora whiteboards i klassrummet.
  Läs mer
 • Forskning som sätter spår

  Den 6 maj drog den internationella forskningskonferensen ResearchED åter in på Södertörn för sjätte gången i ordningen. Från Sorunda var vi en grupp lärare och fritidspersonal som fick tillfälle att besöka evenemanget på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. En av de våra, jag Maria, föreläste om vår skolutveckling.
  Läs mer

Sedan hösten 2021 deltar Nynäshamns kommun i projektet KULF tillsammans med huvudman och två lärare från Gröndalsskolan. KULF står för "kompensatorisk undervisning, lärande och forskning". Syftet med projektet är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Detta genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen, genom att studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) kan länkas till praktiknära forskning på vfu-skolorna. Vilket leder till skolutveckling på vetenskaplig grund.

I ett nära samarbete mellan lärarna, skolledning, skolchef och ordförande för barn- och utbildningsförvaltningen arbetar man för att resultaten från KULF kommer hela kommunen till gagn.

Samarbetet med KULF har lett till interna projekt som rör skolutvecklingen:

 • Projekt Startuppgifter
 • Projekt Whiteboards