Pedagoghamnen

Välkommen till Pedagoghamnen - sidan för dig som är nyfiken på skola, skolutveckling och lärande i Nynäshamns kommun. Om du är rektor, lärare, lärarstudent, vårdnadshavare eller något annat spelar ingen roll.

Här på Pedagoghamnen bloggar våra lärare om sin undervisning och ger tips på didaktik, metodik och lärresurser. Här hittar du också aktuella projekt och forskning inom Nynäshamns kommuns skolor.

Aktuellt

Sedan hösten 2021 deltar Nynäshamns kommun i projektet KULF tillsammans med huvudman och två lärare från Gröndalsskolan. KULF står för "kompensatorisk undervisning, lärande och forskning". Syftet med projektet är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Detta genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen, genom att studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) kan länkas till praktiknära forskning på vfu-skolorna. Vilket leder till skolutveckling på vetenskaplig grund.

I ett nära samarbete mellan lärarna, skolledning, skolchef och ordförande för barn- och utbildningsförvaltningen arbetar man för att resultaten från KULF kommer hela kommunen till gagn.

Samarbetet med KULF har lett till flera interna projekt som rör skolutvecklingen:

  • Projekt Startuppgifter
    Projektet presenterades på Lärarnas forskningskonferens på höstlovet vecka 44.
  • Projekt Whiteboards
    Projektet pågår under läsåret 2022/2023.