Pedagoghamnen

Välkommen till Pedagoghamnen - sidan för dig som är nyfiken på skola, skolutveckling och lärande i Nynäshamns kommun. Om du är rektor, lärare, lärarstudent, vårdnadshavare eller något annat spelar ingen roll.

Här på Pedagoghamnen bloggar våra lärare om sin undervisning och ger tips på didaktik, metodik och lärresurser. Här hittar du också aktuella projekt och forskning inom Nynäshamns kommuns skolor.

Aktuellt

 • För att förstå måste de tagga till!

  Yasemin Lundell är ny förstelärare i matematik i Sorunda rektorsområde. Då hon ska förklara varför hon lyckas med eleverna nämner hon elevernas samarbete och samtal på grundnivån som en viktig framgångsfaktor.
  Läs mer
 • Internationellt samarbete

  En vision om internationellt samarbete har nu blivit verklighet för oss på Svandammsskolan. Efter att under ett Erasmus webinarium ha erbjudit en slovensk skola att komma hit och “jobbskugga” har nu ett utbyte mellan skolorna börjat växa fram.
  Läs mer
 • Skriva för framtidstro

  I Tina Lennartssons femteklass i Sorunda har man i höst skrivit insändare. En pojke önskade få tillbaka skolans fotbollsplan och en flicka propagerade för skoluniform bland annat.
  Läs mer

Sedan hösten 2021 deltar Nynäshamns kommun i projektet KULF tillsammans med huvudman och två lärare från Gröndalsskolan. KULF står för "kompensatorisk undervisning, lärande och forskning". Syftet med projektet är att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Detta genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen, genom att studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) kan länkas till praktiknära forskning på vfu-skolorna. Vilket leder till skolutveckling på vetenskaplig grund.

I ett nära samarbete mellan lärarna, skolledning, skolchef och ordförande för barn- och utbildningsförvaltningen arbetar man för att resultaten från KULF kommer hela kommunen till gagn.

Samarbetet med KULF har lett till interna projekt som rör skolutvecklingen:

 • Projekt Startuppgifter
 • Projekt Whiteboards