Sök
Sunnerbyskolan

Carl Bondes väg 12, 148 71 Sorunda

Sunnerbyskolan 3-6

I vackra Sorunda med naturen inpå knuten ligger Sunnerbyskolan. Vårt fokus ligger på studiero, framtidstro samt rast och rörelse. Välkommen till Sunnerbyskolan.

Vi är en liten två-parallellig skola för elever i årskurs 3-6. Kunskap, trygghet, framtidstro är våra ledord. Tillsammans arbetar vi lärare och fritidspersonal för att skapa en trygg och positiv skola där alla elever ska kunna utveckla sin fulla potential. Vi har ett nära samarbete med Kyrkskolan årskurs F-2 som ligger inom promenadavstånd.

Studiero och framtidstro

Sunnerbyskolans framlyfta mål är studiero, framtidstro och rast- och rörelse. Vi använder differentierad undervisning, det vill säga olika vägar gällande tempo, nivå, omfång, metod och intresse. På så sätt skapar vi studiero och ger möjlighet för alla elever att lyckas med sina studier.

Vi vill också ge våra elever hopp om en ljus framtid, genom att lyfta och tala om de globala målen och om framtidens goda möjligheter.

Aktiviteter och rörelsepauser

Med styrda rastaktiviteter och rörelsepauser som främjar rörelse vill vi att eleverna ska känna sig trygga, orka mer och kunna fokusera bättre.

På Sunnerbyskolan har vi luftiga och nyrenoverade klassrum. Här finns också välutrustade slöjdsalar, en musiksal, en bildsal, en tekniksal, en hemkunskapssal, en danssal och grupprum. I Gröna Rummet finns möjlighet att få arbeta med mer vuxenstöd och ett lugnare tempo om man har behov av detta.

På skolan har varje elev tillgång till en egen dator.

Vi har en fin idrottshall och en stor skolgård som inbjuder till både lek och lärande. en gång i veckan har vi profillektioner, då man kan välja mellan skolkör, showprofil, teknik, trä- och metallslöjd, bild eller fotboll.

På vår skola finns ett trygghetsteam som består av lärare och fritidspersonal från de olika årskurserna. Trygghetsteamets uppgift är dels att fånga upp, utreda och återkoppla eventuella incidenter snabbt, dels att jobba förebyggande med att skapa trygghet på skolan.

Med styrda rastaktiviteter upplever eleverna att rasten blir meningsfull och rolig. Vi månar om att alla våra elever ska kunna komma till oss vuxna om stort och smått. Vi samarbetar gärna med föräldrar och är noga med att kommunicera om vår verksamhet.

Elevhälsoteamet på skolan, som består av speciallärare, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska och rektor finns nära till hands för att stötta elever och personal.

Vi är mycket stolta över vår fritidshemsverksamhet. Våra engagerade pedagoger erbjuder spännande och kreativa aktiviteter för fritidsbarnen, en återkommande, populär tradition är exempelvis vår stora käpphästtävling.

För telefonnummer till fritidshemsverksamheten, se Kontakt (under kartan).

Karta

Kontakt

Fritidshem

Avdelning Kosmos, årskurs 3-6
08-531 970 17

Sunnerbyskolan

Carl Bondes väg 12
148 71 Sorunda

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?