Avlösare, korttidsvistelse, korttidstillsyn

Ibland kan du som lever med en funktionsnedsättning behöva miljöombyte. Eller så behöver dina anhöriga avlastning. Då kan du ansöka om insatser som avlösare, korttidsvistelse eller korttidsstillsyn.

Här beskriver vi hur du använder e-tjänsten. Vill du att någon företräder dig i e-tjänsten? Då behöver du lämna in en blankett till oss, fyll i fullmakt för ombudPdf, 163.9 kB..

Avlösarservice

Avlösarservice är en avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Korttidsvistelsen innebär att du tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller i lägerverksamhet.

Det kan finnas olika anledningar till korttidsvistelse. Det kan till exempel vara personen själv som behöver byta miljö och umgås med andra personer i liknande situation. Det kan också vara familjen som behöver avlastning under en tid.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Korttidstillsyn är en LSS-insats som kan beviljas barn och unga över 12 år som inte klarar sig själva före och/eller efter skoldagen under studiedagar och skollov. Under korttidstillsynen kommer barnet oftast få vara i skolans ordinarie fritidshem.

Vem kan ansöka om insatsen?

Du kan söka om dessa insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). För att ha rätt till insatserna måste du tillhöra någon av följande tre personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Kontakt

LSS-handläggare

08-520 680 00

 

Marie Tyglare

gruppchef LSS

08-520 689 45

bestallaravdelningen@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: