Ventilationsanläggning och OVK

När du installerar en ny ventilationsanläggning behöver du göra en bygganmälan. Du behöver också göra en obligatorisk ventilationskontroll. I vissa byggnader ska ventilationskontroller även ske löpande.

När du installerar en ny ventilationsanläggning eller gör en väsentlig ändring av en ventilationsanläggning behöver du göra en bygganmälan och få startbesked innan installationen får påbörjas.

Det är också obligatoriskt att göra ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. Ventilationskontroller ska också ske löpande i vissa byggnader.

Intervaller för OVK


Typ av byggnadIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd från- och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning (FT och FTX)3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd frånluftsventilation med eller utan värmeåtervinning och självdragsventilation (F, FX och S)6 år

Undantag från OVK

Du behöver inte kontrollera ventilationen för följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus

Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte kontrollera ventilationen regelbundet:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).

Certifierad kontrollant ska utföra OVK

Ventilationskontrollen ska alltid utföras av en certifierad kontrollant. På boverket.se finns information om vilka personer som är certifierade för att göra en OVK.

Kontrollanten gör en besiktning och skriver ett protokoll som du ska skicka till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: kontaktcenter@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: