Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn.

Olika typer av adoption

Internationell adoption

Internationell adoption innebär att en eller två personer som bor i Sverige adopterar ett barn som bor i ett annat land. I de flesta fall behövs inget tingsrättsbeslut vid internationella adoptioner. Men du ansöker om medgivande hos kommunen. Sedan är det Socialnämndens individ och familjeutskott som fattar slutligt beslut. För mer information kontakta Familjerätten. Mer information finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats.

Adoption av närstående/styvbarn inom Sverige

Adoptioner inom Sverige kallas ibland för nationell adoption. Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. Ansökan görs hos tingsrätten. När ansökan är inlämnad skickas ett uppdrag till Familjerätten som gör en utredning. Se domstolens webbplats för mer information.

Vad gör kommunen?

När vi har fått din ansökan gör vi en medgivandeutredning. Den innebär bland annat att vi gör en lämplighetsbedömning. Vi hämtar även in uppgifter från socialregister, polisregister samt Försäkringskassan. Vi kommer också be er att lämna två till tre referenter som får beskriva er. Det kan vara en familjemedlem, gemensamma vänner eller arbetskamrater.

Först måste ni gå en föräldrautbildning

Innan en medgivandeutredning påbörjas måste ni som vill adoptera gå en föräldrautbildning. Mer information om den får ni av familjerättssekreterarna.

Vem får adoptera?

För att adoptera måste ni ha fyllt 18 år. Både sambor och gifta personer kan adoptera. Även ensamstående. För internationella adoptioner finns det ingen övre åldersgräns.

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

Bahareh Bakhshayesh

familjerättssekreterare

08-520 689 82

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp så snart som möjligt.

 

Allmänna frågor

ifo.bou@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: