Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn.

Lämna in en ansökan

När vi har fått din ansökan gör vi en medgivandeutredning. Den innebär bland annat att vi gör en lämplighetsbedömning. Vi hämtar även in uppgifter från socialregister, polisregister samt Försäkringskassan. Vi kommer också be er att lämna tre referenter som får beskriva er. Det kan vara en familjemedlem, gemensamma vänner eller arbetskamrater.

Först måste ni gå en föräldrautbildning

Innan en medgivandeutredning påbörjas måste de som vill adoptera gå en föräldrautbildning. Mer information om den får ni av familjerättssekreterarna.

Vem får adoptera?

För att adoptera måste ni ha fyllt 18 år. Både sambor och gifta personer kan adoptera. För internationella adoptioner finns det ingen övre åldersgräns.

Kontakt

Marie-Louise Doverland

familjerättssekreterare

08-520 681 95

 

Gudrun Ekman

familjerättssekreterare

08-520 684 36

 

Telefontider

Måndag 13-15 och torsdag 9-11


Övrig tid går det bra att lämna ett röstmeddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp.

 

Allmänna frågor

ifo.bou@nynashamn.se


Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: