Klipp buskar och träd för trafiksäkerheten

Buskar och träd som skymmer sikten orsakar varje år onödiga olyckor i trafiken. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten eller är i vägen.

Hindra inte framkomligheten

 • Se till att buskar och andra växter håller sig inom din tomtgräns och inte hindrar framkomligheten.
 • Se till att det finns fri höjd för trafikanter och snöröjningsfordon. Den fria höjden ska vara:
  • minst 2,5 meter över gångbana
  • minst 3,2 meter över cykelbana
  • minst 4,6 meter över körbana

Se till att det är fri sikt

 • Vid din utfart ska växterna inte vara högre än 80 centimeter och sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelvägen.
 • Vid en hörntomt ska växterna inte vara högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera håll.

Skym inte skyltar och belysning

 • Se till att skyltar och vägmärken inte skyms.
 • Se till att grenar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen.

Rekommendationer för plantering vid tomtgränsen

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör du placera minst 60 centimeter innanför din tomtgräns.

Beskär plantan på våren. Om du planterar på hösten väntar du med att beskära plantan till våren. Klipp ned häckplantan till halva höjden för att den ska ge tillräckligt med nya skott nedtill.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: