Klipp buskar och träd för trafiksäkerheten

Buskar och träd som skymmer sikten orsakar varje år onödiga olyckor i trafiken. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten eller är i vägen.

Hindra inte framkomligheten

 • Se till att buskar och andra växter håller sig inom din tomtgräns och inte hindrar framkomligheten.
 • Se till att det finns fri höjd för trafikanter och snöröjningsfordon. Den fria höjden ska vara:
  • minst 2,5 meter över gångbana
  • minst 3,2 meter över cykelbana
  • minst 4,6 meter över körbana

Se till att det är fri sikt

 • Vid din utfart ska växterna inte vara högre än 80 centimeter och sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelvägen.
 • Vid en hörntomt ska växterna inte vara högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera håll.

Skym inte skyltar och belysning

 • Se till att skyltar och vägmärken inte skyms.
 • Se till att grenar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: