Oro för ett barn - orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Detta kallas för orosanmälan.

Kontakta socialtjänsten

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta. En orosanmälan kan du göra på tre olika sätt och du har rätt att vara anonym:

 • Skicka din orosanmälan per brev till:
  Nynäshamns kommun
  Socialförvaltningen
  Barn- och ungdomsenheten
  Stadshusplatsen 1
  149 81 Nynäshamn
 • Ring till mottagningen för barn och unga, 08-520 680 00.
 • Faxa din orosanmälan till 08-520 162 43.

Du som jobbar med barn är skyldig att anmäla

Du som jobbar med barn är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Det spelar ingen roll om verksamheten är i offentlig eller privat regi. Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa utan det räcker att du misstänker det. Du som yrkesperson har inte rätt att vara anonym.

Vad händer efter min anmälan?

Vi på socialtjänsten tar kontakt med familjen och tar ställning till om det behöver utredas vidare eller inte. Syftet med utredningen är att ta reda på om barnet/familjen behöver hjälp eller inte.

Hjälp att skriva orosanmälan

På den här sidan hittar du en gudie och blankett för att skriva din orosanmälan.

Kontakt

Barn- och ungdomsenheten

08-520 680 00

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: