Ung i Nynäs

Ung i Nynäs är till för dig mellan 16-30 år som behöver stöd och vägledning för att hitta ett arbete eller välja vad du vill studera.

Du kan själv ta kontakt med oss på Ung i Nynäs. Har du redan kontakt med en socialsekreterare, arbetsförmedlare, kurator eller studievägledare kan också de hjälpa dig att få kontakt med oss.

Ung i Nynäs utgår alltid från dina önskemål och behov av stöd. Vi stöttar dig så länge du vill och behöver även när du börjat att arbeta eller studera. Ung i Nynäs är frivilligt. Om du väljer att vara med i Ung i Nynäs skriver vi tillsammans en överenskommelse där du får veta vad vi önskar av dig och vad du kan få för stöd av oss.

Vägen till arbete eller studier

  1. Ansökan och återkoppling. När du har ansökt till Ung i Nynäs eller blivit remitterad från annan myndighet återkommer vi inom två veckor med en tid för ett första möte.

  2. Inskrivning. Vid vårt första möte pratar vi om din situation och vad vi i Ung i Nynäs kan stötta dig med. Om du önskar betänketid inför att starta går det bra. Om du redan bestämt dig går vi även igenom en överenskommelse för din tid i Ung i Nynäs och vid behov ett antal samtyckesblanketter.

  3. Lära känna. Vi börjar med att träffas för att lära känna dig (kartläggning). Vi pratar om dina erfarenheter av arbete och studier, dina intressen och din hälsa. Vi utforskar din motivation och önskan att finna ett arbete eller studier.

  4. Planering. Efter våra lära-känna samtal skapar vi en planering tillsammans där vi kommer överens om hur vi bäst samarbetar för att du ska nå dina mål under din tid i Ung i Nynäs. Beroende på dina behov träffar du olika personer i vårt team. Du kommer alltid ha en kontaktperson som är huvudansvarig för dina insatser hos oss.

  5. Förberedande insatser. Förberedande insatser syftar till att stärka din motivation för att närma dig arbete eller studier. Här får du en bra grund att stå på inför dina kommande steg till studier eller arbete. Stödet (insatserna) kan till exempel bestå av utforskande, vägledande, självstärkande och motiverande samtal. Vi tar bland annat upp frågor som berör fritids- och levnadsvanor så som kost, sömn, motivation, stress och andra ämnen som kan ha betydelse för välbefinnandet. Exempel på förberedande insatser: arbetsträning, uppstartskurs, motiverande samtal och arbetsterapeut.

  6. Arbetsinriktade insatser/studieinriktadeinsatser. Arbetsinriktade insatser syftar till att stötta dig som står lite närmare arbetsmarknaden men som behöver stöd att hitta, få och behålla ett arbete. Vi personanpassar stödet under en längre period, med kontinuerlig uppföljning längs vägen. Vi kan även stötta dig i kontakten med arbetsförmedlingen. Exempel på arbetsinriktade insatser: jobbsökaraktiviteter (till exempel CV och personligt brev), studiebesök, praktik och yrkesvägledning. Studieinriktade insatser syftar till att stötta dig att välja, ansöka och klara av dina studier. Vi stöttar dig även att ansöka om CSN eller aktivitetsersättning vid förlängd skolgång via Försäkringskassan. Exempel på studieinriktade insatser: studieinformation, studie- och yrkesvägledning, studiebesök på olika skolor och ansökan till skolor

  7. Avslut. Vi skriver ut dig ur Ung i Nynäs när du har nått ditt mål att börja arbeta eller studera. Nu kan du välja att få fortsatt stöd för att behålla arbete eller studier, ”Stöd efter avslut”. Du kan även när som helst välja att skriva ut dig då det är en frivillig insats. Vid flera uteblivna besök och utebliven kontakt kommer du att skrivas ut från oss men du är alltid välkommen tillbaka.

  8. Stöd efter avslut. Om du önskar finns det möjlighet till ”stöd efter avslut”. Detta stöd ges under pågående studier eller arbete om du vill och om det finns behov för att du ska nå dina långsiktiga mål.

Våra resurser

Utifrån dina behov kommer du träffa en eller flera av oss.

Arbetsmarknadskonsulenterna stöttar dig att nå dina mål mot arbete eller studier. De ger stöd där det behövs, exempelvis i kontakt med olika myndigheter avseende ekonomi, boende, hälsa, vård, behandling, hjälpmedel eller fritid.

Studie- och yrkesvägledaren stödjer, vägleder och motiverar dig till studier. Ni tar reda på vilka studier som passar dig bäst utifrån dina önskemål. Du kan få hjälp att söka utbildningen, söka studiemedel, göra studiebesök på skolor samt få stöd under tiden du studerar.

Arbetsterapeuten stöttar dig med strategier, rutiner, kognitivt stöd, anpassningar och hjälpmedel inför och under en arbetsträning/praktik, anställning eller studier.

Case Manager, CM-handledare stöttar dig med samordning av myndighetskontakter och kontakter med vården.

Supported Employment, SE-handledare stöttar dig att finna, få och behålla ett arbete oftast via arbetsträning eller praktik med anpassat stöd.

Kontakt

 

Emma Bergvall
studie- och yrkesvägledare
08-520 683 63
emma.bergvall@nynashamn.se

Mona Hällblad

arbetsmarknadskonsult
08-520 684 03
mona.hallblad@nynashamn.se

Emma Larsson

arbetsmarknadskonsulent
08-520 689 10
emma.larsson@nynashamn.se

Frida Johnsson

arbetsmarknadskonsulent
08-520 739 41
frida.johnsson@nynashamn.se

Anna Ersson, SE

arbetsmarknadskonsulent

08-520 681 41

anna.ersson@nynashamn.se

Jessika Andersson, CM

arbetsmarknadskonsulent

08-520 688 95

jessika.andersson@nynashamn.se

Malin Wallmark

enhetschef
08-520 739 53
malin.wallmark@nynashamn.se

Besöksadress

Stadshusplatsten 1
149 81 Nynäshamn

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: