Ledamöter i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare som alla valts av kommunfullmäktige. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: