Balkong eller burspråk

Om du ska bygga en balkong eller ett burspråk kan du behöva bygglov i vissa fall.

  • Du ska göra en stor tillbyggnad i form av en balkong eller burspråk på en- eller tvåbostadshus.
  • Du ska glasa in en balkong.
  • Du ska uppföra balkong, burspråk eller inglasning av befintlig balkong på flerbostadshus. Bygglovet kan sökas enskilt eller gemensamt för alla boende i huset. Tillstånd behövs från fastighetsägare det vill säga hyresvärd eller bostadsrättsförening, vid enskild ansökan.

  • Om du ska göra en liten tillbyggnad i form av en balkong eller burspråk på en- och tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs godkänner det.

Det finns några undantag när du ändå kan behöva bygglov:

  • Om byggnaden är placerad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • Detaljplanen bestämmer att bygglov krävs.

Kontakt

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: