Miljö- och hälsoskydd

Det är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är kommunens tillsynsmyndighet för frågor som kan påverka miljön och människors hälsa.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, hanterar bland annat frågor om:

 • Avfall och återvinning.
 • Bergvärme och andra värmepumpar.
 • Buller.
 • Eldning.
 • Enskilda avlopp.
 • Fordonstvätt.
 • Lantbrukstillsyn.
 • Livsmedelshantering.
 • Oljecisterner.
 • Radon.
 • Störande lukt.

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

08-606 73 00
miljokontoret@smohf.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: