Miljö- och hälsoskydd

Det är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är kommunens tillsynsmyndighet för frågor som kan påverka miljön och människors hälsa.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, hanterar bland annat frågor om:

 • avfall och återvinning
 • bergvärme och andra värmepumpar
 • buller
 • eldning
 • enskilda avlopp
 • fordonstvätt
 • lantbrukstillsyn
 • livsmedelshantering
 • oljecisterner
 • radon
 • störande lukt

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

08-606 73 00
miljokontoret@smohf.se

Sidan senast ändrad:

Sidan senast ändrad: